WikiFox

AfskrivningEn afskrivning er en regnskabsmæssig postering, som periodisk formindsker den bogførte værdi af anlægsaktiver over dettes brugstid. Dette vil medføre, at den enkelte regnskabsperiode "belastes" med en del af den forventede værdiforringelse.

Eller sagt på et mere almindeligt dansk: En afskrivning er en bogført formindskelse af en tings (fx en bils) værdi som følge af brug eller slitage.

Den danske årsregnskabslov indeholder i § 43 et krav om, at afskrivningerne skal være systematiske. Dette indbærer, at man allerede ved anskaffelsen beslutter såvel brugstid som afskrivningsmetoden. Konstateres under vejs i brugsforløbet væsentlige afvigelser, er der mulighed for (synlig) korrektion gennem op- eller nedskrivninger.

Lineær afskrivning, hvor der hvert år afskrives et lige stort beløb, er den mest anvendte metode. Følgende metoder ses dog også anvendt:

  • Saldometoden, hvor der årligt afskrives en andel (procent-sats) af aktivernes restværdi. Denne metode anvendes skattemæssigt i Danmark, idet det er tilladt at anvende sats mellem 0 og 25 % på driftsmidler.
  • Amortisation, hvor afskrivningerne svarer til de årlige afdrag på en annuitet.


Kilde


Oplysninger pr.: 16.10.2021 06:54:29 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.