WikiFox

BindingsværkBindingsværk er en bygningskonstruktion, som var almindelig fra oldtiden til omkring 1920. Rammer af tømmer "bindes" og udfyldes med murværk, lerklining, bulværk eller lignende. Feltet mellem tømmerstykkerne kaldes en tavle. Bindingsværk udføres som fag, moduler. Den typiske længde på et fag er i Danmark omkring 1,5 m (5' fod). En normal husbredde er på 4,5 m (15'), men bredder på 6 m (20') og 7,5 m (25') forekommer især i slutningen af perioden.

Danmarks ældste bindingsværkshus. Huset Kirkestræde 20 i Køge og er opført 1527.
Hornburg (Tyskland)
Bindingsværk
Nykonstruktion af bindingsværk

Bindingsværksbygninger kan opføres i op til syv stokværk, svarende til seks etager plus stuen; det er dog meget sjældent med mere end fem stokværk.

Billede af bindingsværkseksempler.
* Hjørnestolpe
* Fodrem, med syldsten under.
* Stolpe
* "Tagrem"
* "Skråstiver"
* Bjælker, som bærer gulvet og væggene på første sal (andet stokværk)
* Fodrem i andet stokværk
* Løsholt
* Dokke (korte stolper, nærmest lodrette løsholte)

Se også

  • Tavl eller tavle, feltet mellem tømmeret i bindingsværk.

Eksterne henvisninger
Kilde


Oplysninger pr.: 22.01.2022 12:32:17 CET

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.