WikiFox

ByteEn byte er den lagerenhed i en computer, som bruges til at rumme information svarende til ét tegn.

Byte-størrelser
Decimal præfiks Binært præfiks
Værdi Navn Værdi Navn
10001 = 103 kilobyte (kB) 10241 = 210 = 1,024·103 kibibyte (KiB)
10002 = 106 megabyte (MB) 10242 = 220 ≈ 1,049·106 mebibyte (MiB)
10003 = 109 gigabyte (GB) 10243 = 230 ≈ 1,074·109 gibibyte (GiB)
10004 = 1012 terabyte (TB) 10244 = 240 ≈ 1,100·1012 tebibyte (TiB)
10005 = 1015 petabyte (PB) 10245 = 250 ≈ 1,126·1015 pebibyte (PiB)
10006 = 1018 exabyte (EB) 10246 = 260 ≈ 1,153·1018 exbibyte (EiB)
10007 = 1021 zettabyte (ZB) 10247 = 270 ≈ 1,181·1021 zebibyte (ZiB)
10008 = 1024 yottabyte (YB) 10248 = 280 ≈ 1,209·1024 yobibyte (YiB)

I byte-adresserbare computere er en byte tillige den mindste adresserbare enhed. Næsten alle computere er i dag byte-adresserbare.

Byte er en omskrivning af bite (engelsk for bid). Omskrivningen er foretaget for at undgå forveksling med bit.

Oprindelig bestod en byte af op til 6 bits, men i dag består den næsten altid af 8 bits. Andre størrelser som 9 og 12 bits har også været brugt.

For at undgå tvetydigheder bruger man i nogle sammenhænge betegnelsen oktet som en dataenhed som per definition er på netop 8 bit. Det gælder f.eks. i mange standarder inden for data- og telekommunikation.

En byte på 8 bits kan angive en af \({\displaystyle 2^{8}=256}\) tilstande, hvor tilstandene ofte enten er et heltal i intervallet 0 til 255, et heltal i intervallet -128 til 127 eller et tegn (angivet med ASCII-kode eller lignende).

Når en bytes værdi skal angives, sker det oftest ved at nævne værdien opdelt i 2 hexadecimale cifre, da de 8 bit i byten kan opdeles i 2×4 bit (4 bit = 1 nibble), der hver især kan antage værdien 0-15 (hexadecimalt 016 – F16), således at en byte har værdien 0016 – FF16 (₁₆ indikerer det er hex-tal).

Byte forkortes ofte til et stort B (i modsætning lille b, der betyder bit). Lagerkapacitet benytter ofte byte som grundenhed, for eksempel kilobyte, (kB), megabyte (MB) og gigabyte (GB).

 • 1 kilobyte [kB] = 1000 (103) byte
 • 1 megabyte [MB] = 1 000 000 (106) byte
 • 1 gigabyte [GB] = 1 000 000 000 (109) byte
 • 1 terabyte [TB] = 1 000 000 000 000 (1012) byte
 • 1 petabyte [PB] = 1 000 000 000 000 000 (1015) byte
 • 1 exabyte [EB] = 1 000 000 000 000 000 000 (1018) byte
 • 1 zettabyte [ZB] = 1 000 000 000 000 000 000 000 (1021) byte
 • 1 yottabyte [YB] = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 (1024) byte
 • 1 kibibyte [KiB] = 1024 (210) byte
 • 1 mebibyte [MiB] = 1 048 576 (220) byte
 • 1 gibibyte [GiB] = 1 073 741 824 (230) byte
 • 1 tebibyte [TiB] = 1 099 511 627 776 (240) byte
 • 1 pebibyte [PiB] = 1 125 899 906 842 624 (250) byte
 • 1 exbibyte [EiB] = 1 152 921 504 606 846 976 (260) byte
 • 1 zebibyte [ZiB] = 1 180 591 620 717 411 303 424 (270) byte
 • 1 yobibyte [YiB] = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 (280) byteKilde


Oplysninger pr.: 26.03.2022 11:12:42 CET

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.