WikiFox

Charles Hector d'EstaingCharles Hector d’Estaing (24. nomvember 1729-28. april 1794), var en fransk greve og admiral.

Charles Hector d'Estaing

d’Estaing var først landofficer og tjente sig op til oberst. Han deltog derefter 1757 i grev d’Achés ekspedition til Ostindien og lærte undervejs navigation. Senere slog han sig på søkrigshåndværket, blev anfører for nogle bevæbnede skibe, optrådte i den persiske havbugt, erobrede Bender Abassy tillige med en del engelske orlogsskibe, forlagde derefter sin virksomhed til øen Sumatra, hvor han tog samtlige engelske besiddelser, og drog derefter hjem.

Da han efter dette glimrende felttog 1763 blev udnævnt til generalløjtnantflåden med forbigåelse af en mængde søofficerer, vakte dette megen misundelse og skaffede ham mange fjender. 1778 førte han en flåde ved de nordamerikanske kyster, kæmpede energisk og med hensynsløshed både over for venner og modstandere mod de engelske admiraler Howe og Byron, men uden at vinde nogen afgørende fordel.

Ved sin tilbagekomst til Frankrig blev d’Estaing medlem af notablernes forsamling og chef for Nationalgarden i Versailles. Med sine uklare sympatier for kongefamilien bestræbte han sig for at frelse Marie Antoinette, men opnåede kun at blive mistænkt selv, anklaget og henrettet. Sin forsvarstale for tribunalet endte han med disse ord: "Når I har afhugget mit hoved, send det da til englænderne; de vil betale det klækkelig".


Kilder

Kilde


Oplysninger pr.: 16.10.2021 10:48:32 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.