WikiFox

ConsulFor alternative betydninger, se Konsul.

Romerske kongerige
753 f.Kr.509 f.Kr.
Romerske republik
509 f.Kr.27 f.Kr.
Romerriget
27 f.Kr.1453

Almindelige magistrater
Særlige magistrater
Titler og æresbevisninger
Romersk kejser
Institutioner og love
Roms forfatning
Del af historieportalen

Stillingen som consul (på dansk også stavet konsul) var det øverste embede i magistraten i den romerske republik. Consulerne var oprindelig både ledere af hæren, når den drog i krig og udøvere af en række embedshandlinger. Efterhånden gled nogle af funktionerne over til de lavere embeder og efter 367 f.kr. var consulernes vigtigste opgaver i fredstid at lede forhandlingerne på Folkeforsamlingen (Rom) og i Senatet.

Consulerne valgtes for ét år ad gangen, men i republikkens såkaldte kriseår efter ca. 90 f.kr opnåede flere genvalg. Under kejserdømmet fortsatte stillingen som consul, og blev i begyndelsen ofte beklædt af kejseren selv, men reduceredes snart til en ærestitel eller underordnet administrativ funktion.

Se også

Eksterne henvisninger
Kilde


Oplysninger pr.: 29.01.2022 10:51:27 CET

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.