WikiFox

Analog og digital


(Omdirigeret fra Digital)

Analog kommer fra græsk analogos med betydningen "tilsvarende, lignende".

Bruges i jura og farmakologi. F.eks. analoge tilfælde: tilsvarende tilfælde. Og analoge lægemidler: Tilsvarende lægemidler. Bruges også om billedlig repræsentation (f.eks. tegning) i modsætning til symbolsk el. digital repræsentation. (f.eks. ord, tal).

Digital kommer af latin digitus, der betyder finger eller tå. Afledt heraf er betydningen at tælle eller blot tal. Betydningen ses i engelsk, hvor digit betyder tal, ciffer.

Digital betyder således beskrevet med tal. Udtrykket kom først i folkemunde med digitaluret i slutningen af halvfjerdserne, hvor tiden blev udlæst med tal i stedet for visere.

Inden for elektronikken udgør den digitale elektronik en af hovedgrenene. Den beskæftiger sig med logiske kredsløb, der arbejder i det binære talsystem. Modsætningen til digital elektronik er analog elektronik.

Med cd'en kom den digitale musik, hvor musikoptagelsens analoge spændinger er konverteret til talværdier, der er lagret på skiven som data.

Meget kommunikation er i dag digital: Ikke blot internettet og e-mail, men også telefonsystemet er på mange områder digitalt, hvor stemmen ikke overføres som vekselspændinger, men som digitalt kodede pulstog mellem telefon og central (digitale telefoner, ISDN m.m.) og centralerne imellem.


Se også

Kilde


Oplysninger pr.: 16.10.2021 12:26:04 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.