WikiFox

Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografiDigitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi (forkortet DigDag) er et forskningsprojekt finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling under Den nationale pulje for forskningsinfrastruktur. Projektet kører fra 2009 til 2012.


Formål

Projektets formål er at etablere en fælles historisk-geografisk database over Danmarks administrative enheder. Denne database vil danne basis for en GIS-løsning som vil tillade at:

  • etablere en infrastruktur for administrationshistorisk udforskning af Danmark fra ca. år 1600 til nutiden
  • skabe en forstærket basis for fremtidig administrationshistorisk forskning
  • udarbejde en solid søgemaskine til brug for arkiver, samlinger og biblioteker

De grundlæggende data vil udgøres af Det digitale matrikelkort, og basisenheden vil være ejerlavet.

Et af målene er at skabe et fælles historisk-administrativt og kortbaseret søgeredskab hvortil de store kulturarvsinstitutioner kan knytte deres administrativt ordnede samlinger. Kortatlasset skal kunne anvendes såvel internt på fx arkiverne og forskningsinstitutionerne som på nettet hvor almindelige brugere hurtigt skal kunne finde den administrative inddeling for et bestemt område i et givet år fra ca. år 1600 og op til i dag.

Atlasset vil også være anvendeligt i flere undervisningssituationer og i forskningen hvor historisk-statistiske data kan kortlægges gennem atlasset ved brug af særlige programmer der kan håndtere digitale kort, såkaldte Geografiske informationssystemerGIS.


Deltagere

Deltagerne i projektet inkluderer et bredt udsnit af danske historiske forskningsinstitutioner sammen med de største kulturhistoriske institutioner og arkiver.

Konsortiet bag projektet er både tværfaglig og tværinstitutionel idet en række meget forskellige institutioner deltager: Statens Arkiver, Geodatastyrelsen, Syddansk Universitet, Det Kongelige Bibliotek, Kulturarvsstyrelsen, Nationalmuseet og Københavns Universitet.

Fra Københavns Universitets Humanistiske Fakultet deltager Nordisk Forskningsinstitut og Saxo-Instituttet, og fra Det Biovidenskabelige Fakultet, tidligere Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) deltager Center for Skov, Landskab og Planlægning.


Links

Kilde


Oplysninger pr.: 16.10.2021 10:16:40 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.