WikiFox

DogeDoge – venetisk dialekt "doxe" – var det højeste embede i Republikken Venedig.

Doge Leonardo Loredan malet af Giovanni Bellini.

Indholdsfortegnelse


Ordets oprindelse

Ordet Doge stammer fra latin Dux, "Hertug". Nogle andre italienske bystater – fx Venedigs rival Genova – brugte også titlen, men i dag hentyder ordet sædvanligvis til den venetianske hersker. Det italienske ord "duce" er beslægtet hermed.


Valg og virke

Dogen blev valgt ved afstemning. Oprindeligt deltog hele befolkningen i valget, men i løbet af århundrederne blev stemmeretten begrænset til patricierne, Venedigs aristokrati. Da stillingen var livsvarig – alle andre embedstider var ganske korte – var der en risiko for, at dogen kunne tilrane sig despotisk magt. Flere doger blev myrdet i tidlige magtkampe. Efterhånden udviklede Venedig mere prosaiske metoder til at begrænse dogens magt, så som indviklede valgregler for at forhindre bestikkelse, omringning af ministre, håndfæstninger m.v.

Trods disse indskrænkninger blev dogen aldrig til en galionsfigur. Kandidaterne var ældre patriciere med årtiers erfaring i republikkens tjeneste, som blev valgt, fordi man respekterede deres dømmekraft. Dogen var centrum i statens rituelle ceremonier, som fx "bryllupet af havet" på Kristi Himmelfartsdag.


Dogepaladset

Dogen boede i – og regerede fra – Dogepaladset, som ligger ud til Canal Grande i Venedig. I paladset var byens retssal, og når de dømte førtes fra domsafsigelse til afsoning i det nærliggende fængsel, skete det via Sukkenes Bro, der forbandt de to bygninger.


Vigtige doger

Uddybende artikel: Venetianske doger
Kilde


Oplysninger pr.: 16.10.2021 12:33:09 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.