WikiFox

FamiliestyrelsenFamiliestyrelsen (tidligere Familieretsdirektoratet) var en dansk styrelse, der løste opgaver på det familieretlige område.

Fra august 2004 til november 2007 hørte Familiestyrelsen under det nu nedlagte Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. I november 2007 fik den nytiltrådte kirke- og integrationsminister Birthe Rønn Hornbech godkendelse af trossamfund flyttet fra Kirkeministeriet til Justitsministeriet. Dermed kom området under Familiestyrelsen. Derefter kom styrelsen under Justitsministeriet. Den 3. oktober 2011 blev den overflyttet til Social- og Integrationsministeriet.

Styrelsen beskæftigede ca. 40 medarbejdere. Direktøren var Dorrit Sylvest Nielsen.

Den 4. januar 2012 blev styrelsen omdannet til Ankestyrelsens familieretsafdeling, som hørte under Social- og Integrationsministeriet. Blandt de områder, som familieretsafdelingen arbejdede med, var separation, skilsmisse, samvær, ægtefællebidrag, børnebidrag, faderskab og adoption. Styrelsen administrerede også navnelovgivningen. I konkrete sager fungerede styrelsen som klageinstans for afgørelser truffet af landets statsforvaltninger. Familieretsafdelingen havde til huse på Kristineberg på Ydre Østerbro.

Den 1. april 2019 blev de fleste opgaver flyttet til Familieretten og Familieretshuset. Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.[1]


Referencer

  1. ^ Ankestyrelsen 4. april 2019
Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater
Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata.
Kilde


Oplysninger pr.: 16.10.2021 03:19:36 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.