WikiFox

FinansdeputationenFinansdeputationen var en administrativ enhed der blev oprettet 9. februar 1816, og hvis primære formål var at ordne Danmarks finanser efter Freden i Kiel.

Finansdeputationen oprettedes ved reskriptet af 9. februar 1816, da man under de vanskelige tilstande efter Kieler-freden skred til en reform af landets finansstyrelse. Overledelsen af finansvæsenet havde hidindtil været varetaget af Finanskollegiet, hvortil kom forskellige særlige kommissioner og direktioner, men Kollegiet og de øvrige institutioner blev nu ophævede, og centralbestyrelsen henlagdes til Finansdeputationen, hvorhos man oprettede en direktion for statsgælden og den synkende fond samt en pensionskassedirektion.

Finansdeputationen overtog da alle de tidligere under Kollegiet og de ophævede institutioner hørende forretninger, hvortil man 1842 føjede ledelsen af Pensionskassen. Finansdeputationen bestod af finansministeren og de deputerede fra Rentekammeret samt en kommitteret.

Finansdeputationen ophævedes 1848, hvorefter den øverste finansstyrelse overgik til Finansministeriet.


Henvisning


Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel .
Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst – eller redigeret således at den er på nutidssprog og tillige wikificeret – fjern da venligst skabelonen og erstat den med et
dybt link til Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930) som kilde, og indsæt [[Kategori:Salmonsens]] i stedet for Salmonsens-skabelonen.
Kilde


Oplysninger pr.: 16.10.2021 04:09:43 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.