WikiFox

Finanskollegiet


(Omdirigeret fra Finanskassedirektionen)

Finanskollegiet var et administrativt kollegie oprettet af Johann Friedrich Struensee. Det var beregnet på at centralisere og effektivisere den finansielle styrelse af Danmark-Norge. Det eksisterede fra 29. maj 1771 til 9. februar 1819.

Struensee oprettede Finanskollegiet ved en kabinetsordre af 29. maj 1771. Omtrent samtidig ophævedes Rente- og Generaltoldkammeret, og Finanskollegiet overtog derefter den almindelige bestyrelse af alle finanssager. Hensigten var at centralisere ledelsen af samtlige statens materielle anliggender, hvilket medførte, at man nedlagde Kommercekollegiet og andre hidtil selvstændige institutioner inden for finansstyrelsen, ligesom Finanskollegiet overtog forskellige forretninger, dels af finansiel natur, dels af anden art, som hidtil havde været administreret af kancellierne.

Kollegiet lededes af 4 deputerede og var organiseret i 3 afdelinger (danske, norske og tyske kammer). Efter Struensees fald i 1772 ændredes Finanskollegiet hurtigt; forskellige administrationsgrene blev snart efter udskilte fra Kollegiets bestyrelse, og ved Forordningen af 14. januar 1773 gennemførtes en fuldstændig omorganisation. Herefter oprettede man ved siden af Finanskollegiet følgende 4 institutioner: et rentekammer, et toldkammer, et økonomi- og kommercekollegium og et bjergværks-direktorium, idet forretningerne fordeltes således, at Finanskollegiet kun fik ledelsen af penge-, bank-og møntvæsenet.

Dette kollegium, der var sideordnet med de andre nysnævnte 4 afdelinger, og bestyredes af de deputerede fra Rentekammeret og Toldkammeret, skiftede ved resolution af 2. juni 1784 navn og kaldtes derefter for Finanskassedirektionen. Samtidig oprettedes et nyt Finanskollegium, der kom til at bestå af de første deputerede fra samtlige kameral-departementer, og som fik den øverste ledelse af statens finansvæsen. Dette kollegium ophævedes atter ved reskriptet af 9. februar 1819, hvorefter forretningerne overgik til en såkaldt Finansdeputation.


Eksterne henvisninger

Kilde


Oplysninger pr.: 16.10.2021 04:09:43 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.