WikiFox

Flyvestation SkrydstrupFlyvestation Skrydstrup i Sønderjylland blev indviet 1. maj 1953 på den tidligere Skrydstrup flyveplads i Skrydstrup Sogn.

Porten til Flyvestation Skrydstrup
Flyvestationens beliggenhed
F-16 fly fra Fighter Wing Skrydstrup i formation under opvisning i 2014

Indholdsfortegnelse


Historie

Skrydstrup flyveplads blev anlagt af tyskerne i 1943 under navnet Fliegerhorst Hadersleben. Ca. 120 af sognets 180 familier måtte forlade deres ejendomme. Under krigen blev flyvepladsen hovedsageligt benyttet som flyveskole. Tyskerne anlagde også et jernbanespor til flyvepladsen fra Vojens Station.


Størrelse

Ved anlæggelsen af flyvepladsen blev ca. 2.300 hektar jord eksproprieret. Det store areal skyldes primært start- og landingsbanen, der er 3,5 km lang og 60 meter bred. Ved siden af den ligger en nordlig og en sydlig parallel landingsbane. Skrydstrup er med sine 856 hektar jord[1] dog Flyvevåbnets mindste flyoperative flyvestation.

Flyvestationen er med sine godt 1.000 ansatte en af landsdelens største arbejdspladser. Efter indvielsen voksede folketallet i Skrydstrup Sogn og nabosognet Vojens hurtigt. De to sognekommuner blev i starten af 1960'erne lagt sammen til Vojens Kommune, der nu er en del af Haderslev Kommune.


Organisation

Flyvestationen er organisatorisk bygget op omkring et stabselement med 3 forskellige afdelinger: En operationsafdeling, en materielafdeling og en stationsafdeling. Under stabselementet og under kommando af flyvestationens chef, der har grad af oberst, følger seks selvstændige eskadriller og en bygningsafdeling. Ved forhøjet beredskab kommer yderligere eskadriller til.

Operationsafdelingen har, som navnet antyder, med det flyoperative at gøre. Det vil sige alt lige fra vejrtjenesten og flyvekontrollen til den egentlige planlægning af den beordrede flyvning. Den indbefatter bl.a. de to F-16 eskadriller 727 Fighter Squadron og 730 Fighter Squadron.

Materielafdelingen tæller langt de fleste ansatte på flyvestationen. Afdelingen gennemfører alle reparationer og vedligeholdelsesarbejder på F-16, hvilket er et særdeles omfattende arbejde. F-16 består af højteknologiske komponenter, som af hensyn til flyvesikkerheden skal behandles meget varsomt. Materielafdelingen har også ansvaret for reparation og vedligeholdelse af alt andet materiel såsom køretøjer, radar og kommunikationsmidler. Flyvestationen indgår i det såkaldte SAR-beredskab (Search And Rescue) og har for nylig fået helt nye helikoptere til at varetage en del land/søredningsaktioner. SAR arbejder tæt sammen med Søværnets Operative Kommando (SOK).

Stationsafdelingen er alt det andet, der skal til for at få en arbejdsplads med 1000 mennesker til at fungere: Personelforvaltning, regnskabsstyring, budgetstyring, cafeteria og en lang række andre støttefunktioner. Sidste skud på stammen er en miljøsektion, der har til opgave at indføre miljøledelse på flyvestationen.


Flyvevåbnets 60 års jubilæum

Flyvevåbnet blev oprettet i 1950. For at fejre 60-årsdagen, afholdtes der et stort luftshow søndag den 6. juni 2010 på Flyvestation Skrydstrup. Der kom omkring 150.000 besøgende, hvilket skabte trafikkaos i området.


Andre aktiviteter

I 1965 blev flyvestationen åbnet for civil trafik. Den civile Vojens Lufthavn deler baner og andre faciliteter med flyvestationen, men har egen terminal i den nordøstlige ende af området. Lufthavnen har haft ruteflyvning, men grundlaget for den bortfaldt da Storebæltsforbindelsen blev indviet. Nu er der kun flyvning med taxi- og privatfly samt helikoptere.

Flyvestation Skrydstrup Svæveflyveklub har til huse på flyvestationen.[2] Svæveflyene bruger kun Skrydstrups luftrum når der ikke er F-16-fly i luften.


Noter

  1. ^ "Om Fighter Wing Skrydstrup" . Arkiveret fra originalen 22. juni 2013. Hentet 15. marts 2013.
  2. ^ "Flyvestation Skrydstrup Svæveflyveklub" . Arkiveret fra originalen 7. maj 2010. Hentet 9. juni 2010.

Eksterne kilder/henvisninger

Kilde


Oplysninger pr.: 16.10.2021 09:34:59 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.