WikiFox

Frekvensmodulation



Frekvensmodulation, forkortes som FM, er en radioteknik til overførsel af information fra afsender til modtager. Det kan dreje sig om både radio- og ledningsbåret information, eller for den sags skyld information som lagers på magnetiske bånd. Betegnelsen FM anvendes ofte om det VHF-frekvensbånd fra 88 MHz til 108 MHz som bruges til udsendelse af radioudsendelser til offentligheden (FM-radio), og dette frekevensbånd anvender da også frekvensmodulation som modulationstype.

Et eksempel der viser forskellen på AM- og FM-modulation.

Ved FM holdes senderens output konstant, medens det er frekvensen der ændres i takt med deviationen (modulationen). FM er en modulationsart der bruges meget kommercielt; politi, brandvæsen, falck, BCL etc.

Fordelen ved frekvensmodulation er at man opnår større signal-til-støj forhold end amplitudemodulation. Forbedringen er op til 20 dB for gode FM-demodulatorer i forhold til bærebølge-til-støj forholdet. Ulempen ved frekvensmodulation er, at den for at opnå større signal-til-støj forhold, breder sig over større båndbredde.


Se også


Eksterne henvisninger





Kilde


Oplysninger pr.: 16.10.2021 08:13:33 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.