WikiFox

GerundiumGerundium er en substantivisk form af et verbum, der anvendes på samme måde som en infinitiv eller et verbalsubstantiv på dansk. Gerundium findes bl.a. på latin, flere romanske sprog og engelsk.

Hvor nogle grammatikere advarer mod sammenblanding af gerundium og gerundiv, formentlig af pædagogisk-didaktiske grunde, skriver professor Franz Blatt: »Gerundium og Gerundiv er egentlig een og samme Form« (§ 283 i »Latinsk Syntaks i Hovedtræk«).


Latin

Gerundium bøjes som substantiv i neutrum, men findes ikke i nominativ, hvor der i stedet anvendes infinitiv som subjekt eller subjektsprædikat. I akkusativ anvendes gerundium kun styret af præposition, men som objekt bruges i stedet infinitiv.


Engelsk

Gerundium er betegnelsen på -ing-formen anvendt substantivisk.

  • Swimming is easy (at svømme er let, svømning er let)

(Når -ing-formen anvendes adjektivisk (f.eks. the swimming boy, den svømmende dreng), er det gerundiv. På engelsk sammenfattes gerundium og gerundiv under betegnelsen the gerund (ing-formen), når man ikke ønsker at skelne mellem substantivisk og adjektivisk brug).

Kilde


Oplysninger pr.: 16.10.2021 09:06:42 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.