WikiFox

Hærens MaterielkommandoHærens Materielkommando – i daglig tale HMAK – var 1967-2006 en dansk kommandomyndighed direkte under Forsvarskommandoen med ansvar for at anskaffe og drive landmilitært materiel. HMAK havde hovedkontor i Hjørring og havde en generalmajor som chef.

HMAK logo

Hærens Materielkommando oprettedes den 1. juli 1967 ved en sammenlægning af Hærens Tekniske Korps, der kunne føre sin historie tilbage til Christian IV's tøjhuskompleks, Ingeniørteknisk Tjeneste, Hærens Signaltekniske Tjeneste og Våbenarsenalet. Den 1. november 1968 fik HMAK hovedkvarter i Hjørring som led i den store udflytning af militæret fra hovedstaden.

Hærens Tekniske Korps havde indtil da haft til huse på Ny Tøjhus og VåbenarsenaletBådsmandsstrædes Kaserne og Artillerivejens Kaserne, alle i København.

HMAK ophørte med at eksistere med udgangen af 2006, idet hovedparten af opgaverne overføres til Forsvarets Materieltjeneste.

HMAK havde tre underordnede regimentslignende myndigheder med driftsopgaver:

  • Hærens Parkområde, som drev hoveddepot og HMAK's etablissementer
  • Hærens Hovedværksted, som efterså, reparerede og modificerede materiel samt
  • Ammunitionsarsenalet, som producerede og nedbrød ammunition.

Centralledelsen var inddelt i tre divisioner; planlægningsdivisionen med ansvar for koordination, materieldivisionen med ansvar for anskaffelser og logistikdivionsen med ansvar for overordnet materieldrift.


Eksterne henvisninger

Kilde


Oplysninger pr.: 16.10.2021 07:05:01 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.