WikiFox

Italiske sprogDe italiske sprog er en undergruppe af de indoeuropæiske sprog og blev som navnet antyder talt i et område, der udgør en del af det nuværende Italien. Til de italiske sprog hører latin, som senere udviklede sig til de romanske sprog, som i dag er en af de mest udbredte sproggrupper i verden.

De stammer, der bragte det italiske sprog til til Italien, kom til området i løbet af det 2. årtusinde f.Kr. og fortrængte eller assimilerede de fleste af de oprindelige beboere, med undtagelse af etruskerne.

Kortet viser udbredelsen af de forskellige sprog i Italien i den italiensk jernalder i det 6. århundrede f.Kr.

Grene

Der er to grene af italiske sprog:

 • Sabelliske sprog (nu uddøde), der omfatter
  • Oskisk, der blev talt i området syd for Aterno-floden i Abruzzo og langt ned i Syditalien.
  • Den umbriske sproggruppe, der blev talt nord for Aterno, op til egnene omkring Marecchia-floden. Denne gruppe var yderligere opdelt i
   • umbrisk, der har givet navn til det nuværende Umbrien.
   • volskisk, talt af volskerne, der boede i det sydlige Latium
   • ækvisk, talt af ækvierne i det nordøstlige Latium,
   • marsisk, talt af marserne, der boede i Abruzzo, nær den nuværende by Avezzano.
  • Sydpikensk, talt af sabinerne, der boede ud mod Adriaterhavet i det nuværende Marche.
 • Latinsk-faliskiske sprog, der omfatter
  • Faliskisk, talt af faliskerne, der boede nord for Rom omkring den by, der nu hedder Civita Castellana.
  • Latin, der har givet navn til området Latium omkring Rom. I takt med, at romerne underlagde sig Italien, blev latin udbredt over hele den italienske halvø, og senere endnu videre omkring.

Historie

De italiske stammer er tilsyneladende beslægtede med kelterne, og der er fundet spor af dem i Apenninerbjergene fra så langt tilbage som ca. 1.300 år f.Kr. I Rom er der spor af bosættelser på Palatinerhøjen fra omrking 750 f.Kr.

Tilbagegangen for de sabelliske sprog skete i takt med, at Romerriget bredte sig fra byen Rom til det øvrige Italien. Efter at være blevet overvundet, var stammerne allierede med Rom, men flere af dem sluttede sig til det oprør, der udbrød i år 90 f.Kr., og som betegnes Forbundsfællekrigen. Da den var slut, fik både modstanderne og tilhængerne af Rom de ønskede rettigheder som romerske borgere, og herefter oplevede sprogene en hastig tilbagegang. I løbet af de næste 100-150 år forsvandt de alle, og blev erstattet med latin.

Kilde


Oplysninger pr.: 16.10.2021 06:25:16 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.