WikiFox

Kategori: Grammatik


Øvre kategorier: Sprogforskning | Commons-kategori på Wikidata er ens med lokalt link


Underkategorier:

This category has the following 4 subcategories, out of 4 total.

Tegnsætning Grammatikere
Ordklasser KasusArtikler:

The following 150 pages are in this category, out of 153 total.Ablativ Akkusativ
Grammatik Intetkøn
Fremtid (futurum) Sætning (grammatik)
Ergativ Femininum
Kollektivum Person
Kasus Fælleskøn
Hankøn Trappediagram
Ellipse (sprog) Imperativ
Datid Imperfektum
Perfektum Aorist
Participium Infinitiv
Subjekt (grammatik) Nomen agentis
Præsens Grammatisk tal
Objekt (grammatik) Verbalsubstantiv
Tegnsætning Mådesudsagnsord
Genitiv Vokativ
Sætningsled Dansk grammatik
Indenfor Dativ
Instrumentalis Superlativ
Nominativ Iteration
Gerundiv Infinit verbalform
Udsagnsled Ejestedord
Lokativ Konjunktiv
Optativ Grammatisk køn
Præsens konjunktiv Plurale tantum
Singulare tantum Deklination (grammatik)
Partitiv Illativ
Konstruktion Fællesnavn
Indikativ Modus
Finit verbum Infinit verbum
Passiv (grammatik) Reciprok (grammatik)
Stærke verber Svage verber
Diatese Latinsk grammatik
Islandsk artikel (sprog) Islandsk rektion
Neksus (grammatik) Nexus (analyse)
Supinum Pluskvamperfektum
Tempus Bøjningsform
Consecutio temporum Futurum perfektum
Ledsætning Irrealis
Transitivitet (grammatik) Aktiv (grammatik)
Helsætning Diminutiv
Lang tillægsform Berettende tekst
Instruerende tekst Informerende tekst
Tysk grammatik Gerundium
Oblik kasus Omsagnsled
Akkusativ med infinitiv Indikativ i grønlandsk grammatik
Intransitiv i grønlandsk grammatik Transitiv i grønlandsk grammatik
Sætningsemne Kasusrelikter i dansk
Bindebogstav Tidsfølgeregel
Paratakse (lingvistik) Inessiv
PPP (grammatik) Hovedtid
Spørgende stedord Allativ
Forholdsordsled Præpositionalis
Abessiv Essiv
Adessiv Superessiv
Elativ Privativ
Spørgeord Affiks
Affix Infiks
Interfiks Ordstamme
Fleksiv Translativ
Komitativ Sociativ
Instruktiv Delativ
Lativ Sublativ
Ikke-produktive former Adverbialkasus
Distributivtal Multiplikativtal
Mængdetal Distributiv (kasus)
Multiplikativ (kasus) Temporalis (kasus)
Kausativ Kausativ (kasus)
Prolativ Taladverbium
Produktiv form Afledningsendelse
Prædikativ Vialis
Hjælpeverbum Hjælpeudsagnsord
Hyperkorrektion Afledning
Ergativ-akkusativ-sprog Grammatisk kategori
Grammatikalisering Fuldverbum
Kilde


Oplysninger pr.: 03.2021

Kilde Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens: CC-BY-SA-3.0

Ændringer: Kun links, der fører direkte eller omdirigerer til en artikel eller en kategori, blev overtaget. I store kategorier er der integreret egen navigationshjælp.

Bemærk venligst:: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.