WikiFox

Kategori: Historie


Øvre kategorier: Humaniora | Samfund | Topniveau for emner | Commons-kategori på Wikidata er ens med lokalt link


Underkategorier:

This category has the following 33 subcategories, out of 33 total.

Oldsager Krige
Historiske museer Tidligere riger, stater, protektorater, kolonier og lande
Pseudohistorie Historiske tekster på flere sprog
Historikere Historiske hjælpevidenskaber
Videnskabelige og historiske institutioner Påbegyndte historieartikler
Fredsaftaler Begivenheder
Kriminalsager Historie efter område
Historie efter tema Historiebøger
Tidsskrifter om historie Historiemalere
Tidslinjer Personer i historien
Nyere tid Tidligere eller nedlagte enheder
Historie efter periode Socialhistorie
Arkæologi- og oldtidsartikler efter kvalitet Lokalhistorie
Historie efter kontinent Landsdele
Ulykker efter land Historie skabeloner
Historie efter land Historiske epoker
ReenactmentArtikler:

The following 131 pages are in this category, out of 131 total.

Egyptologi Antikvar
Søslag Rosettestenen
Slaveri Vestlig historisk tøjmode
Kroning Akkadisk (sprog)
Patron (beskytter) Obotritter
Kronologi Kildekritik
Kilde (historievidenskab) Mellemkrigstiden
Neustrien Månelanding
Historiker Feudalisme
Koloni Kopskat
Teknologihistorie Sekret (segl)
Seks verdensaldre Historisk-kritisk metode
Diplomatarium Diplom (aktstykke)
Kontrafaktisk historie Guldfeber
Historie (flertydig) Imperialisme
Caribiens historie Universalhistorie
Kominform Byzantinist
Koilesyrien Astyages
Orientalsk despoti Tiendeafløsning
General Maritime Treaty Patronatsret
Korsfarerstat Hydraulisk despoti
Bygd Nybygger
Fortidsminde Fortidsmindefredning
Slagmark (tidsskrift) Optimater
Popularer Historisk materialisme
Bevaringsværdi Hegels historiefilosofi
Mandatområde Historieteori
Mikrohistorie Gamle Verden
Regiusmanuskriptet Patriotisme
Holocaust-benægtelse Dynasti
Mundtlig overlevering Romersk litteratur
Marineinfanteri Nationalliberalisme
Krigsskadeerstatning Designhistorie
Historisme Arkivloven
Historie (fortælling) Fejdebrev
Institut for Historie og Områdestudier Filosofiens historie
Historie Kvindebevægelsen
Adresse (henvendelse) Historisk sociologi
Begrebshistorie Revisionisme (historie)
Kirkeasyl Rostjeneste
Repræsentativitet Guatemalas historie
Historiesyn Centralmagt
Den danske historiske Forening Mikro og makrohistorie
Rashidun-kalifatet Retledte kaliffer
Kleio Fredsaftale
Historisk tid Historicisme (filosofi)
Om historiebegrebet Regesta Imperii
Amatørhistoriker Historisk Atlas
Historiequizzen Dansk kulturhistorisk Opslagsværk
Historiefilosofi Skoletæsk
Living history Mindekultur
Diplomatarium Danicum Karavanserai
Caliban and the Witch Transnational historie
Annales-skolen Dommedagsuret
Georgij Gapon Periodisering
Brud og kontinuitet Levn og beretning
Historiografi Politisk historie
Socialhistorie Historisk antropologi
Tendens Globalhistorie
Historicisme (historie) Følelseshistorie
Historiske Dage Liste over turistattraktioner med reenactment
Historisk metode Amerikanske studier
Klædefabrik Listed building
Historie som livets læremester Kongehøj (Aabenraa)
Nakaz Historiens Dag
Kongens Høj
Kilde


Oplysninger pr.: 03.2021

Kilde Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens: CC-BY-SA-3.0

Ændringer: Kun links, der fører direkte eller omdirigerer til en artikel eller en kategori, blev overtaget. I store kategorier er der integreret egen navigationshjælp.

Bemærk venligst:: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.