WikiFox

Kategori: Jura


Øvre kategorier: Samfund | Topniveau for emner | Commons-kategori på Wikidata er ens med lokalt link | Dyder | Retfærdighed


Underkategorier:

This category has the following 23 subcategories, out of 23 total.

Retsvidenskab Retsvæsen
Jurister Påbegyndte juraartikler
Selskabsret Forvaltningsret
Kriminalsager Straffeproces
Sharia Civilproces
Retshistorie Retsfilosofi
Grundlove Færdselsregler
Folkeret Juridiske begreber
Juridiske foreninger Retssystemer
Forbrugerbeskyttelse Statsforfatningsret
Eder Retshåndhævelse
Juridiske disciplinerArtikler:

The following 150 pages are in this category, out of 354 total.Allonge Culpa
Dødsstraf Ekspropriation
Galgenfrist Garant
Patent Servitut
Udsætningsdirektiv Veto
Plagiat Retsvidenskab
Myndighedsalder Seksuel orientering
Diskrimination Mened
Bearbejdelse Prostitution
Ophavsret Provokeret abort
Ejendomsret Kriminalitet
Hævd Nødværge
Varemærke Ombudsmand
Paragraf Bekendtgørelse
Hændeligt uheld Agnatisk-kognatisk primogenitur
Territorialfarvand Fair use
Designret Brugsmodel
Dansk indfødsret Statsborgerskab
Droit moral Statsløs
Karnovs Lovsamling Ugeskrift for Retsvæsen
Bonus pater Magtadskillelse
Prokura Konkurs
Sædvaneret Civil ulydighed
Søvejsregler Fuldmagt
Pant Pantebrev
Kriminel lavalder Retssag
Konfiskation Kvittering
Agent provocateur Landskabslov
Eksklusivaftale Kasuistisk ret
Pligtforsømmelse Mageskifte
Lydighedsnægtelse Mytteri
Retsinformation Cirkulære
Licentiatgrad Akkord (gæld)
Tvangsakkord Forvaltningsret
Hjemmelskravet Legalitetsprincippet
Officialmaksimen Habilitetsprincippet
Magtfordrejningsprincippet Proportionalitetsgrundsætningen
Stillingsfuldmagt Grundlovsforhør
Åger Broderlod
Myndighed Kønsdiskrimination
Hadforbrydelse Enkeltsag
24-års-reglen Undtagelsestilstand
Forum 18 Jura
Notar Vidnetrusler
Straffeattest Obligationsret
Fordringsret Aftaleret
Erstatningsret Erstatning i kontrakt
Erstatning udenfor kontrakt Kontrakt
Retfærdighed Sigtelse
Varetægtsfængsling Bopælspligt
Patientklagenævn Kreditor
Debitor Bibliotekernes JURAPORT
Lejekontrakt Trussel
Retssikkerhed Force majeure
Omvendt bevisbyrde Økonomisk kriminalitet
Nidding Forligsinstitutionen
Indfødsretsprøve Nævningeting
Hjemmel Juridisk person
Tavshedspligt Elektronisk fodlænke
Landsforeningen af Beskikkede Advokater Advokatnævnet
Fredspaladset Decharge
Majestætsfornærmelse Forvaltning
Objektivt ansvar Arbejdsret
Saliske lov Førstefødselsret
Institution Fuldmægtig
Per se Fogedforbud
Kongebrev Habeas corpus
Raison d’état Det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien
Det Internationale Tribunal for Rwanda Voldgift
Kaution Dyrlægeløftet
Stævning Husarrest
Logningsbekendtgørelsen Retssystem
Pladekontrakt Kommunistloven
Præceptiv T visum
Bondefangeri Hæleri
Kilde


Oplysninger pr.: 03.2021

Kilde Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens: CC-BY-SA-3.0

Ændringer: Kun links, der fører direkte eller omdirigerer til en artikel eller en kategori, blev overtaget. I store kategorier er der integreret egen navigationshjælp.

Bemærk venligst:: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.