WikiFox

Kategori: Sprogforskning


Øvre kategorier: Humaniora | Sproget | Commons-kategori på Wikidata er ens med lokalt link | Kognitionsvidenskab


Underkategorier:

This category has the following 25 subcategories, out of 25 total.

Sprog Sprogteknologi
Sprogvidenskabsfolk Skriftsystemer
Ordbøger Grammatik
Sprognævn Retorik
Stilistik Ord og vendinger
Sprogvarianter og sprogstil Filologi
Fonetik Sproglege
Skrivning Historisk sprogforskning
Leksikologi Germanistik
Orientalistik Semiotikere
Oversættelse Retskrivning
Lingvistik Tegnsprog
KasusArtikler:

The following 137 pages are in this category, out of 137 total.

Alfabet Anekdote
Tosproget Etymologi
Grammatik Retskrivning
Filologi Rebus
Sociolekt Stilistik
Svecisme Syntaks
Tekst Skriftsprog
Eventyr Ord
Undersættelse Sprogvidenskab
Sprogteknologi Modersmål
Mundaflæsning Lingua franca
Pejorativ Oversættelse
Sproglig udvikling Ergative sprog
Sapir-Whorf-hypotesen Diskurs
Narrativ Metanarrativ
Begreb Ethnologue
Sprogtypologi Særskrivning
Oxymoron Stil (udtryksmåde)
Definition Dk.kultur.sprog
Primært sprog Sprogfunktion
Ellipse (sprog) Lydord
Dysleksi Morfologi (lingvistik)
Flersprogethed Subjekt (grammatik)
Allofon Folkeetymologi
Isolerende sprog Agglutinerende sprog
Flekterende sprog Accent (udtale)
Domænetab Sprogpsykologi
Konnotation LIX
Fonologi Vers
Talehandling Skrift
Polysemi Søren Poulsen Gotlænder Judichær
Henning Frederik Feilberg Anglicisme
Årets ord Sproglig polyfoni
Pangram Analogi
Konsumption Sproget.dk
Morten Mogensen Sprogfilosofi
Thomas af Erfurt Richard Rorty
Den sproglige vending Dysfasi
Wolfgang Stegmüller Universalieproblemet
Taleboble Sandhedsbetingelser og sandhedsfunktioner (Wittgenstein)
Datalingvistik Leetspeak
Barbarisme Analfabetisme
Perkerdansk Naturligt Semantisk Metasprog
Semantiske roller Cliff Goddard
Tekstkorpus Biosemiotik
Institut for Sprog, Litteratur og Kultur Fortælling (storytelling)
Korpuslingvistik Kurgan-hypotesen
Stavelse Epigrafik
Vandreord Emotiv
Eksonym og endonym Nordisk Forskningsinstitut
Sprogfascisme Gruppesprog
Deutscher Sprachatlas Skråskrift
Kompositum Mora (sprogforskning)
Babytegnsprog Multietnolekt
Syntetiske sprog Polysyntetiske sprog
Oversættelsesteori Hypokoristikon
Hydronym Etnonym
Orddannelse V2-ordstilling
SOV-sprog Engelsk (fag)
Argumenterende teksttype Islandsk tegnsprog
Jost Gippert Prags lingvistiske kreds
Tonesprog DanNet
KorpusDK Performativ ytring
Reliktmorfem Økolingvistik
Haplologi Hyperkorrektion
Udsigelse Leksikon (lingvistik)
Morfosyntaks Agens
Likbez Paderborn metoden
Dyrenavn
Kilde


Oplysninger pr.: 03.2021

Kilde Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens: CC-BY-SA-3.0

Ændringer: Kun links, der fører direkte eller omdirigerer til en artikel eller en kategori, blev overtaget. I store kategorier er der integreret egen navigationshjælp.

Bemærk venligst:: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.