WikiFox

KobberbyKobberby (dansk) eller Kopperby (tysk) er en bydel i Kappel beliggende øst for Slien på halvøen Svansø overfor Grødersby og Arnæs. Kobberby er omgivet af bebyggelserne Rygbjerg (Rückeberg), Espenæs (Espenis), Lilmark (Lüttfeld), Hede (Heide) og Sundsager (Sundsacker).

Stedet blev første gang nævnt i 1462. Navnet kan henvise til kobber (sml. oldnordisk koparr, gml.dansk kopar). Ifølge John Kousgård Sørensen er navnet derimod afledt af norrønt kōpari for købmand. Kobberby betyder således købmændenes by[1]. Kobberby bestod tidligere af flere mindre gårde og bebyggelser såsom Ellery (Ellerüh). Sidsnævnte stednavn er sammensat af elle og ryde for rydning.

I den danske periode før 1864 var byen en del af Karby Sogn (Svans Sogn) i Risbyherred. Senere dannede Kobberby sammen med Ellebjerg og Olpenæs en selvstændig kommune. I 1974 blev Kobberby med Ellebjerg og Olpenæs indlemmet i Kappel kommune.

Litteratur

  • Helmut Ihrens: Kopperby - ein Grenzort ohne Schranken, Kobberby 1996

Noter

  1. ^ Wolfgang Laur: Historisches Ortsnamenlexikon von Schleswig-Holstein, 2. oplag, Neumünster 1992, side 404
Kilde


Oplysninger pr.: 04.11.2021 02:01:41 CET

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.