WikiFox

KollegiumFor alternative betydninger, se Kollegium (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Kollegium)

Et kollegium (i flertal kollegier) er en bebyggelse, hvor studerende bor sædvanligvis i små enkeltværelser, og hvor ca. 10-20 studerende deler et køkken (og i ældre kollegier også bad). I nogle tilfælde har den enkelte studerende eget køkken. Alt efter størrelse har et kollegium et eller flere køkkener.

4. Maj Kollegiet på Frederiksberg (som det så ud januar 2006) optager kun børn og børnebørn af frihedskæmpere fra 2. verdenskrig

Kollegieværelser er oftest billigere end andre lejede værelser, men kan kun bebos af studerende, og de fleste kollegier kræver, at de studerende er studieaktive for at kunne blive boende.

En beboer på et kollegium kaldes traditionelt en alumne. Betegnelsen kollegianer er ved at vinde frem. I gammel tid stavedes kollegium collegium. Det bruges stadig, og de helt gamle kollegiers navne er oprindeligt på latin. Regensens navn er fx Collegium Domus Regiæ.

En forstander på et kollegium kaldes ofte en efor, men kan på nogle kollegier hedde noget andet. Fx provst som på Regensen.

Et kollegium er mere end blot en boligform, og der er et stærkere fællesskab og sammenhold blandt alumner, end der i en andels- eller ejerforening.

Mange kollegier optager kun alumner efter bestemte kriterier: studerende ved Københavns Universitet, børn af frihedskæmpere, bestemte studieretninger, fødselssogne og familierelation til grundlæggeren.

Blandt kendte kollegier i København er Kampsax Kollegiet, Regensen, Tietgenkollegiet, 4. Maj Kollegiet, Egmont H. Petersens Kollegium og Rigshospitalets kollegium. I Århus kan Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus, Skjoldhøjkollegiet, Børglumkollegiet, Grundtvigs Hus Kollegiet og Vilh. Kiers Kollegium nævnes.[1]


Kilder


Eksterne henvisninger


Noter

Kilde


Oplysninger pr.: 16.10.2021 07:37:05 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.