WikiFox

KommandoEn kommando er en overordnet del af en militær organisation.

I Danmark findes nu Værnsfælles Forsvarskommando (VFK) og Hjemmeværnskommandoen (HJK). Frem til 2014 fandtes tillige Hærens Operative Kommando (HOK) for Hæren, Søværnets Operative Kommando (SOK) og Arktisk Kommando for Søværnet samt Flyvertaktisk Kommando (FTK) for Flyvevåbnet, og frem til 2006 yderligere tre materielkommandoer: Hærens Materielkommando (HMAK), Søværnets Materielkommando (SMK) og Flyvematerielkommandoen (FMK). De var alle underordnet Forsvarskommandoen.

Begrebet kommando findes også i udlandet – fx havde Royal Air Force en Bomber Command under 2. verdenskrig.

Kilde


Oplysninger pr.: 16.10.2021 01:46:12 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.