WikiFox

Kommuner i SverigeSverige er inddelt i 290 kommuner, fordelt på landets 21 län. I Sverige er der en ensartet kommunetype, uden rangordning eller særlige privilegier. Sammenlignet med kommuner internationalt er de svenske store af areal og omfatter almindeligvis både by- og landområder. Hovedbyen i en kommune kaldes centralort på svensk.

Sveriges inddeling i län og kommuner

Den svenske kommunallov fra 1992 beskriver hvilke opgaver, kommunerne varetager. En kommune dannes ved beslutning af regeringen, og i denne beslutning fastslås også kommunens navn, mens kommunens våben derimod siden 1970'erne har været besluttet af kommunen selv.

Hver kommune har en folkevalgt forsamling kaldet kommunfullmäktige (kommunalfuldmægtige, svarende til kommunalbestyrelserne i Danmark), der træffer beslutninger om kommunale spørgsmål. Desuden vælger medlemmerne af kommunalfuldmægtige en kommunstyrelse, der leder kommunens arbejde. De kommunale opgaverne er for størstedelens vedkommende bestemt af kommunalloven og finansieres af kommuneskat, afgifter og statsbidrag. Kommunale beslutninger kan ankes gennem laglighetsprövning (lovlighedsretssag) eller förvaltningsbesvär (forvaltningsklage).

Visse kommuner, særligt større, kan have kommundelsnämnd (kommunedelsnævn), områdesnämnd (områdenævn) eller stadsdelsnämnd (bydelsnævn). Alle kommuner skal endvidere være inddelt i församlinger (sogne), der spiller en vis rolle ved folketælling og valg. Der er i alt 2.512 församlinger i Sverige.


Sveriges kommuner fordelt på län

Ifølge Nationalencyklopedins (1993) artikel Kommunalval har Sverige 13.526 kommunalbestyrelsespladser.

Kilde


Oplysninger pr.: 16.10.2021 09:35:02 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.