WikiFox

Latiniserede efternavneLatiniserede efternavne er efternavne, der er omdannet til at lyde mere latinske.

I 1500-tallet begyndte det, under indflydelse sydfra, at blive moderne blandt latinkyndige at latinisere sit navn, hvad enten navnet var geografisk eller erhvervsmæssigt inspireret eller et patronymikon (sen-navn). Det var selvsagt en meget begrænset udbredelse denne skik havde, idet det hovedsageligt var latinskoleelever, studenter, præster og videnskabmænd der kunne skrive og tale latin. Derfor betegnes disse navne da også som lærde i faglitteraturen. At håndværkerbetegnelser som Faber (smed) findes blandt disse navne skyldes ikke håndværkerne selv, men derimod deres studerende sønner. Skikken døde ud i 1700-tallet, hvor blandt andre Ludvig Holberg gjorde grin med skikken ved at fremstille den lærde nar Rasmus Berg med det latiniserede navn Erasmus Montanus.

Geografisk inspirerede navne

Erhvervsinspirerede navne

Latiniserede danske efternavne


Kilder

  • Danmarks "lærde" slægtsnavne. I Festskrift till Carl-Eric Thors 8.6.1980. Studier i nordisk filologi 62, side 158-73, Helsingfors.
Kilde


Oplysninger pr.: 16.10.2021 07:46:02 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.