WikiFox

Masse (fysik)For alternative betydninger, se Masse. (Se også artikler, som begynder med Masse)

I fysik er begrebet masse et udtryk for mængden af stof i et legeme. Der er strengt taget to former for masse:

 1. Den træge masse, der populært kan beskrives som legemets modstand mod at ændre hastighed
 2. Den gravitationelle masse, der kort sagt er den faktor der indgår i massetiltrækningsloven.
Et kilogram masse

De to masse-begreber er indholdsmæssigt helt forskellige, men de mest omhyggelige eksperimenter har vist at de to betydninger giver det samme resultat, inden for den målenøjagtighed, det har været muligt at opnå. Se også ækvivalensprincippet.

I SI-systemet måles masse i kilogram.


Enheder for masse

Andre enheder for masse, som er godkendt til brug i SI-systemet:

 • Gram (g): 0,001 kg
 • Ton (t) fx: 1000 kg (der er flere tonvarianter)

Andre enheder for masse, som ikke er godkendt til brug i SI-systemet:

 • Almindelig anvendt i Danmark - med entydig definition i hele verden:
  • Karat: 1 karat = 200 mg (der var mange varianter før 1907-1913)
  • Atommasseenhed (unit, u): 1 u = 1,660 538 922 × 10-27 kg
  • Solmasse (M☉): ≈1,99 × 1030 kg
  • Plancks masse (mp): 2,18 × 10-8 kg
 • Almindelig anvendt i Danmark - med flertydig definition:
  • Pund (lb, libra, pound) fx: 0,454 eller 0,500 kg
  • Unse (oz, ounce) fx: 28,34 eller 31,1 gram
 • Sjældent anvendt i Danmark - med flertydig definition:
  • Slug[1] (sl) fx: 14,594 kg
  • Sten[2] (st, stone') fx: 635 kg
  • Kvart[3] (qr. quarter) fx: 12,7 kg

Kilder/referencer


Se også


Kilde


Oplysninger pr.: 16.10.2021 12:27:03 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.