WikiFox

Myndighed (institution)For alternative betydninger, se Myndighed. (Se også artikler, som begynder med Myndighed)

En myndighed er en organisation eller organisatorisk enhed, der træffer afgørelser med gyldighed for et fællesskab eller samfund. Ifølge vedtægterne for en forening er en generalforsamling typisk foreningens øverste myndighed. Tilsvarende gælder for virksomheder.

Når udtrykket benyttes i sammenhængen offentlig myndighed har ordet en afvigende betydning, fordi offentlige myndigheder udgør den udøvende magt. Ved myndighedsudøvelse forstås dels afgørelser, som ensidigt bestemmer, hvad der skal være ret, dels legaliseret udøvelse af fysisk tvang til gennemførelse af samfundets retsregler. Den offentlige sektor omfatter ud over myndighedsudøvelse en lang række servicefunktioner. Det, der for 100 år siden blev betegnet som myndigheder, omtaltes derfor i dag typisk som forvaltningsorganer. [1] For offentlige myndigheder gælder desuden, 1) at de skal struktureres i et hierarki eller lignende, således at den øverste myndighed placeres i ministerier, der ledes af parlamentarisk ansvarlige ministre, 2) at de skal disponere i overensstemmelse med gældende lov og retspraksis, og 3) at de er underlagt kontrol af domstole og Ombudsmand.[2] Når forvaltnings- eller domstolsstrukturen er i fokus, omtales myndigheder som 'instanser'[3], for eksempel Retten i Første Instans.

Ordet myndighed kan anvendes synonymt med autoritet [4], og var (i ældre tid?) også synonym med øvrighed, i betydningen 'organ for statens udøvende magt, der kan optræde besluttende og befalende over for borgerne' [5]. Ordet myndighed optræder i sammenhængen magt og myndighed [6].


Se også


Noter

Kilde


Oplysninger pr.: 16.10.2021 07:10:33 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.