WikiFox

NasjonalbiblioteketNasjonalbiblioteket er et norsk bibliotek, som "bevarer fortiden for fremtiden" gennem en national kultur- og kundskabsbase. Rollen som nationalbibliotek indebærer blandt andet administrering af den norske pligtafleveringslov, som siger, at alle dokumenter som produceres i Norge, skal pligtafleveres til Nasjonalbiblioteket. Dette inkluderer bøger, aviser, tidsskrifter, digitale dokumenter, film, video, fotografi, kort, radioprogrammer, lydbøger, musik, nodetryk, postkort, plakater, småtryk og teatermateriale. Alt stilles til rådighed for publikum i Nasjonalbibliotekets publikumslokaler i Oslo.

Nasjonalbibliotekets hovedadministration flyttede i 2005 ind i nye lokaler bygget i det gamle Universitetsbiblioteket i Henrik Ibsens gate i Oslo. Bygningen indeholder også blandt annet Norsk barnebokinstitutt.
Foto: Hans-Petter Fjeld

Nasjonalbiblioteket har siden 2004 været under ledelse af Vigdis Moe Skarstein.

Nasjonalbiblioteket er underlagt Kulturdepartementet og er organiseret i fire fagafdelinger og tre stabsafdelinger. Alle afdelingerne har ansatte både i Oslo og Mo i Rana.

Indholdsfortegnelse

SECTION_REPLACE

Bygningen

Nasjonalbilbliotekets afdeling i Oslo flyttede i 2005 tilbage til sine lokaler i det gamle Universitetsbiblioteket i Oslo ved Solli plass i Henrik Ibsens gate 110. Bygningen havde da været lukket i en længere periode på grund af ombygning og restaurering. Bygningen rummer også selvstændige organisationer som Norsk Musikkinformasjon, Norsk Jazzarkiv, Norsk Visearkiv, NORLA (Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet) og Norsk Barnebokinstitutt. Bygningen ejes af det norske statslige selskab Entra Eiendom.

Historie

Gammel biblioteksal i Nasjonalbibliotekets første etage. Foto fra 2005
Foto: Rémi Mathis
Fra bibliotekets nyere lokaler. Foto fra 2005
Foto: Rémi Mathis

Indtil 1989 blev nationalbiblioteksopgaverne i Norge, særlig pligtaflevering af trykt materiale og nationalbibliografi, varetaget af Norsk avdeling ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Som en følge af Rana-omstillingen vedtog staten i 1988 at bidrage med midler til oprettelse af et nationalbibliotek. Afdelingen i Mo i Rana blev oprettet 1. oktober 1989. I 1998 blev store dele af Norsk avdeling ved Universitetsbiblioteket i Oslo overført fra Universitetet i Oslo til Nasjonalbiblioteket og blev Nasjonalbibliotekets afdeling Oslo.

I 2004–2005 blev Nasjonalbiblioteket omorganiseret fra en geografisk organisering til en funktionsorganisering, hvor afdelinger baserer sig på arbejdsopgaver uafhængig af deres geografiske fordeling.

Norske nationalbibliotekarer

  • Bendik Rugaas (1994–2002) (Orlov 1996–97)
  • Kari Gjesteby (2002–2004)
  • Vigdis Moe Skarstein (2004–)

Eksterne henvisninger
Kilde


Oplysninger pr.: 15.01.2022 10:35:24 CET

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.