WikiFox

Offentlig myndighedEn offentlig myndighed er et offentlig forvaltningsenhed, der har en lovudøvende funktion inden for rammerne af en stat, en delstat, en region eller en kommune, og som ikke er en parlamentarisk forsamling.

Store dele af den offentlige administration, ministerierne, militæret og diplomatiet er alle offentlige myndigheder. Andre eksempler er styrelser, direktorater, væsener, tilsyn, forvaltninger og tjenester. Domstolene er en særlig type offentlig myndighed, idet de i modsætning til de førnænvte er dømmende.

Karakteristisk for den offentlige myndighed er, at den har lovhjemmel til at være myndighedsudøvende, dvs. at myndigheden kan udstede påbud og, hvis ikke de opfyldes, sanktioner. En offentlig myndighed er samtidig en juridisk person, og kan dermed også selv gøres til genstand for strafansvar. Straffeloven indeholder et særligt afsnit om forbrydelser mod offentlige myndigheder.

Kilde


Oplysninger pr.: 16.10.2021 06:35:44 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.