WikiFox

ParallelogramI geometrien er et parallelogram en firkant hvori modstående sider er parallelle. En firkant ABCD er altså et parallelogram hvis AB og CD er parallelle samt BC og DA er parallelle.

Et parallelogram.

I et parallelogram er de modstående sider lige lange. Diagonalerne halverer hinanden. Arealet fås som højden gange grundlinjen.

Parallelogrammets vinkler

Vinklerne kan beregnes ved at de modstående vinkler er lige store. Altså er \({\displaystyle \angle A=\angle C}\) og \({\displaystyle \angle B=\angle D}\) på denne figur, så følgende formel kan bruges til at udregne vinklerne bare ved at kende en af dem: \({\displaystyle \angle B=\angle D={\frac {360^{\circ }-(2*\angle A)}{2}}={\frac {360^{\circ }-(2*\angle C)}{2}}}\)

så hvis \({\displaystyle \angle A}\) er 102 så er \({\displaystyle \angle C}\) det samme, og regnestykket vil se således ud:

\({\displaystyle {\frac {360^{\circ }-(2*102^{\circ })}{2}}=78^{\circ }}\)

Vektorregning og parallelogrammet

To (ikke-parallelle) vektorer udspænder et parallelogram der kan bruges til at anskueliggøre vektorernes sum. Se også kræfternes parallelogram.

To vektorer \({\displaystyle {\vec {a}}}\) og \({\displaystyle {\vec {b}}}\) udspænder et parallelogram. Arealet er længden af vektorproduktet \({\displaystyle {\vec {a}}\times {\vec {b}}}\).

Arealet af parallelogrammet kan vha. vektorer beregnes, enten ved at finde den numeriske værdi af determinanten mellem to vektorer, eller ved at beregne længden af to vektorers vektorprodukt.

Specialtilfælde

Særlige tilfælde af parallelogrammet er

  • rombe, hvor alle fire sider er lige lange
  • rektangel, hvor alle fire vinkler er lige store
  • kvadrat, hvor alle fire sider og alle fire vinkler er lige store.


Søsterprojekter med yderligere information:
Commons-logo.svg
Wikimedia Commons har medier relateret til:Kilde


Oplysninger pr.: 26.02.2022 11:28:11 CET

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.