WikiFox

PetabyteEn petabyte er 1015 byte = 1 000 000 000 000 000  byte. Forkortes PB.

Byte-størrelser
Decimal præfiks Binært præfiks
Værdi Navn Værdi Navn
10001 = 103 kilobyte (kB) 10241 = 210 = 1,024·103 kibibyte (KiB)
10002 = 106 megabyte (MB) 10242 = 220 ≈ 1,049·106 mebibyte (MiB)
10003 = 109 gigabyte (GB) 10243 = 230 ≈ 1,074·109 gibibyte (GiB)
10004 = 1012 terabyte (TB) 10244 = 240 ≈ 1,100·1012 tebibyte (TiB)
10005 = 1015 petabyte (PB) 10245 = 250 ≈ 1,126·1015 pebibyte (PiB)
10006 = 1018 exabyte (EB) 10246 = 260 ≈ 1,153·1018 exbibyte (EiB)
10007 = 1021 zettabyte (ZB) 10247 = 270 ≈ 1,181·1021 zebibyte (ZiB)
10008 = 1024 yottabyte (YB) 10248 = 280 ≈ 1,209·1024 yobibyte (YiB)

Peta-præfikset betyder 1015, men har i computermæssig sammenhæng betydet 250. Pebi er et nyt præfiks, som betyder 250. IEC anbefaler at bruge betegnelse pebibyte, når der beskrives datamængder, som er et multiplum af 250 byte.


Petabyte eksempler

  • 2 PB: Alle amerikanske forskningsbiblioteker.
  • 2 PB: Størrelsen på Internet Archive (2006).[1]
  • 10 PB: Københavns Universitets storage (2015).[2]
  • 70 PB: Størrelsen på Internet Archive (2021).
  • 30 PB: Den samlede mængde data der bliver genereret årligt af CERNs Large Hadron Collider.[3]
  • 150 PB: Størrelsen på den mængde data Microsoft flyttede fra deres nu lukkede Hotmail tjeneste til deres nye Outlook tjeneste.[4]
  • 200 PB: Alt udskrevet materiale i verden.
  • 627 PB: Ifølge Arnaud DeBorchgrave fra The Washington Times (29. juli 2007), den samlede mænge data der dagligt bliver flyttet rundt på internettet.
  • 900 PB: den projekterede (2011) størrelse på databasen der skal indeholde de samlede finske lægerelaterede informationer.[5]
  • 1 PB: Er det samme som 1 000 terabytes.

Fodnoter

Kilde


Oplysninger pr.: 16.10.2021 12:27:41 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.