WikiFox

PlebejerPlebejer (latin: plebejus) var den almindelige borger i Romerriget. Han stod som fri borger mellem patricierne, som var adelen, og slaverne, der ingen rettigheder havde. Plebejerne havde fulde borgerrettigheder og kunne opnå stor rigdom og indflydelse. Plebejerne var efterkommere af dem, som blev indlemmet i Romerriget gennem indvandring eller erobring, mens patricierne var Roms oprindelige borgere.

I dag bruges ordet nedsættende om en ukultiveret grov person, en proletar.

Definition

Ordet plebs blev i latinsk litteratur brugt om den samlede gruppe plebejere og bliver oversat som almue, pøbel, det simple folk, en stor hob, mængden og de fattige. Det har nok snarere afspejlet forfatternes holdninger end de faktiske forhold. Plebs var en yderst sammensat gruppe; nogle af Roms rigeste familier var plebejiske, og gruppen omfattede i senrepublikken og kejsertiden senatorer.

Historie

Oprindelig var plebejerne stærkt underprivilegerede; deres position ændredes, da de i løbet af det 6. århundrede f.Kr. fik mulighed for at blive optaget i den romerske hær. De kunne nu begynde deres kamp for ligestilling. I 471 fik de adgang til at vælge tribuner.

Ved stadfæstelsen af de Liciniske Love i 367 f.Kr., der var udvirket af Gajus Licinius Stolo, fik plebejerne adgang til konsulatet. Tre år efter blev Stolo selv konsul. Tre gange har der blandt plebejerne været tale om at emigrere og grundlægge en selvstændig stat uden for Italien: i 494, 440 og 287 f.Kr. Efter 287 f.Kr. blev der stort set ikke skelnet mellem plebejere og patriciere; sondringen mellem de to samfundsklasser vedblev dog længe efter.

Ledende slægter fra plebejerne udgjorde i den sene republik en ny overklasse, nobilitas, sammen med patricierne.

Litteratur

  • Per Krarup: Romersk politik i oldtiden, Gyldendal 1971
  • J. Th. Jensen & M. J. Goldschmidt, Latinsk-dansk Ordbog, Kjøbenhavn, 2. udgave, trettende optryk 1996.
  • Lademanns Leksikon, Lademanns forlag 2001.
Der mangler kildehenvisninger i teksten
Denne artikel har en liste med kilder, en litteraturliste eller eksterne henvisninger, men informationerne i artiklen er ikke underbygget, fordi kildehenvisninger ikke er indsat i teksten. Du kan hjælpe ved at indføre præcise kildehenvisninger på passende steder.
Text document with red question mark.svgKilde


Oplysninger pr.: 05.02.2022 10:46:14 CET

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.