WikiFox

SelskabsformEn selskabsform eller en virksomhedsform er forskellige måder at organisere sig på, når man vil drive virksomhed. De forskellige selskabsformer har forskellige regler, for eksempel om kapitalkrav, omsættelighed og hæftelse.

Der skelnes mellem virksomhedsformer og selskabsformer. Den førstnævnte form dækker over personligt ejede virksomheder, som enkeltmandsvirksomheder, der kun har én ejer, eller interessentskaber, som har flere ejere. Ejerne af en personligt ejet virksomhed hæfter personligt, og ved en evt. konkurs vil der kunne gøres udlæg i hele ejerenes formue. I et interessentskab hæfter alle ejerne solidarisk, hvilket betyder at kreditorerne kan hente hele deres tilgodehavende hos kun én af ejerne, hvis kun denne er i stand til at betale det tilgodehavende beløb.

Et selskab er derimod en selvstændig juridisk enhed, og kreditorerne kan, som udgangspunkt, kun gøre udlæg i indskudskapitalen. Der er altså ingen personlig hæftelse for ejerne, medmindre disse har stillet garanti for selskabet.

Indholdsfortegnelse

SECTION_REPLACE

Virksomhedsformer

Selskabsformer

Se også

Eksterne henvisninger
Kilde


Oplysninger pr.: 15.01.2022 12:18:35 CET

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.