WikiFox

SkadedyrAlle dyr, som generer mennesker, betegnes som skadedyr. Det er vigtigt at huske, at intet dyr (med undtagelse af menneskets egne snyltere) er skabt til at være skadelige. De fleste er blot planteædere, der har det som deres niche at æde af de planter, vi gerne vil have selv. Andre er opportunister, der følger os og udnytter vores indsats. Skadedyr kan være indfødte eller invasive. Oftest vil invasive arter udvikle sig til et skadedyr – f.eks. spansk skovsnegl (dræbersnegl).

Dyr, der konkurrerer med menneskets føde, betragtes i mere eller mindre grad som skadedyr.

Ud over dyr, der konkurrerer med mennesker om føde, er der dyr, der gennem deres adfærd forårsager skade på eksempelvis bygninger eller andre dele af det miljø, som mennesket færdes i. Termitter betragtes som skadedyr, da de kan spise det træværk, der indgår i menneskers bygninger og andre konstruktioner, ligesom dyr som eksempelvis myrer eller bier kan bygge boer i eller omkring bygning, der kan underminere bygningerne eller beskadige konstruktionerne.

Det har været menneskers projekt, siden man gik over fra en fødesøgende adfærd (se jæger- og samler) til en dyrke afgrøder (se landbrug), at bekæmpe, fordrive eller udrydde alle dyr (og planter, se ukrudt), som har en negativ indflydelse på vores levevis[1].

Det er gået så vidt, at der er udviklet myter om andre organismers adfærd og mistænkelige hensigter. Her kan nævnes myten om ulvens farlighed for mennesker eller myten om de andre menneskers uhyggelige levevis. I ingen af tilfældene har myten noget på sig, men den forklarer og tillader, at man må bekæmpe disse fjender[2].

Indholdsfortegnelse

SECTION_REPLACE

Væsentlige skadedyr

Her følger lister over de væsentligste skadedyr, som plager mennesker.

Irriterende

Dyr som eksempelvis myrer eller bier kan bygge boer i eller omkring bygning, der kan underminere bygningerne eller beskadige konstruktionerne. De kan også have en levevis, der medfører ødelæggelser i haver og anlæg, eller de kan slet og ret virke truende eller bare irriterende.

Konkurrenter

Der findes dyr, som forårsager skade gennem deres adfærd på eksempelvis bygninger eller andre dele af det miljø, som mennesket færdes i. Termitter betragtes f.eks. som skadedyr, da de kan æder træværk, der indgår i menneskers bygninger og andre konstruktioner.

Opportunister

Opportunisterne er de dyre arter, som har lært sig at udnytte de levemuligheder, som menneskers nærmiljøer giver dem.

En rotte i en rottefælde.

Rovdyr

Rovdyr er dem, der er sat i verden til at være kødædere. De udnytter den let tilgængelige fødekilde, som vores husdyr (og vi selv) er.

Snyltere

Alle dyr, som generer mennesker, betegnes som skadedyr, men det er vigtigt at huske, at intet dyr (med undtagelse af menneskets egne snyltere) er skabt til at være skadelige.

Sygdomsspredere (vektorer)

Nogle dyr betragtes som skadedyr på grund af risiko for spredning af sygdomme. Rotter anses som et skadedyr ikke kun fordi rotter konkurrerer med mennesket om føde og fordi rotter kan ødelægge bygninger, kloakker m.v., men også fordi rotter anses som en potentiel sundhedsrisiko.

Bekæmpelse

Schweinfurtergrøn blev fra 1867 til 1945 brugt som skadedyrsbekæmpelsesmiddel.

Noter

  1. ^ myreexpressen.dk: Skadedyr i Danmark . Se især afsnittet "Hvad er et skadedyr?"
  2. ^ Anders Kofoed: 100 myter om dyr, 2017, ISBN 9788777499166
  3. ^ kryb-info.dk: Skadedyrsbekæmpelse online! se afsnittet "Møl"
  4. ^ Kiltin A/S: Skadedyr i Danmark fra A-Z

Eksterne henvisninger
Kilde


Oplysninger pr.: 19.11.2022 10:56:59 CET

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.