WikiFox

Svans (Slesvig)Svans eller Svansø (tysk: Schwansen) er halvøen mellem Slien i nord og Egernfjord i syd det øtlige Sydslesvig. I administrativ henseende hører landskabet under kredsene Rendsborg-Egernførde og Slesvig-Flensborg (Olpenæs, Ellebjerg) i den nordtyske deltstat Slesvig-Holsten. Landskabet på halvøen er præget af store godser. Ved Egernførde Fjord findes småskove, lange naturstande og klinter. Området har cirka 20.000 indbyggere.

Kort over Angel (øst for Flensborg og Slesvig) og Svans (syd for Slien).
Kort over Svans (med tyske og danske stednavne).
For alternative betydninger, se Svans. (Se også artikler, som begynder med Svans)

Hovedbyen i området er Risby.

Indholdsfortegnelse


Geografi

Halvøen er et let kuperet morænelandskab fra sidste istid. Den er stærkt præget af landbrug med mindre skov-og mosestrækninger som Gereby Skov (også Karlsborg SkovKarlsburger Gehölz), Grønholt Skov, Jægermose og Storskov.


Historie

I vikingetiden udgjorde hele halvøen Risby Herred. Området var afgrænset mod syd af Dannevirkes Østervold. En naturlig afgræsning markeres af Vindeby Nor, Store Snap Sø og Bulsø. Ligesom Angel på den anden side af Slien var Svans i vikingetiden og middelalderen beboet af danskerne.

Begrebet Svans dukker første gang op i kong Valdemars Jordebog i 1231 som Swansø.[1] Det oplyses her, at kongen ejede "26½ plove og desuden mange skove. Swansø yder 10 pd sølv."[2] Navnet stammer sandsynligvis fra Svans Sø i den nordlige del af halvøen.

Krongodset tilfaldt Abel, da hans sønner i 1260 pantsatte det.[2]

For at sikre Sliens sunde oprettede Erik af Pommern med Svaneborgen ved Arnæs og Kongsborgen ved Mysunde to nu forfaldne borge i Svans.

Endnu i 1780 taltes angeldansk i slibyerne.

Området var i middelalderen rig på krongods og gejstligt og adeligt gods. Endnu i dags findes der store herregårde i området. Derom vidner f.x. herregården Ludwigsburg ved Vabs. Landsbyen Siseby består næsten udelukkende af velholdte bindingsværkshuse. I Karlsminde befinder sig med Karlsminde langdysse en 52 lang dysse fra yngre stenalder. Store dele af området ved Slien hører til den i 2008 nyoprettede naturpark Slien.


Kommuner i Svans


Sogne i Svans


Galleri


Noter

  1. ^ Nielsen, s. 17
  2. ^ a b Nielsen, s. 105

Litteratur


Eksterne henvisninger

Kilde


Oplysninger pr.: 16.10.2021 08:32:55 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.