WikiFox

Systematik (biologi)Biologisk klassifikation

Domæne
Rige
Række / Division
Klasse
Orden
Familie
Tribus
Slægt
Art
Underart
Varietet

Systematikken er inden for biologien studiet af livets mangfoldighed og de levende organismers indbyrdes slægtskab, klassifikation og navngivning. Man viser ofte de levende væsners slægtskab ved hjælp af en træstruktur.

Moderne systematik blev grundlagt af svenskeren Carl von Linné i hans klassiske bog Systema Naturae til beskrivelse af planter og dyr. Systemet har samme grundlæggende betydning for biologien som det periodiske system har for kemien. Grundlaget for opdelingen er, at enhver organisme tilhører en art. Arter der ligner hinanden tilhører en slægt, der igen samles i en højere kategori, osv.

Indholdsfortegnelse


Kategorier

Den biologiske rangordning af organismer er blevet udvidet siden Linné, og nedenstående oversigt indeholder udover de oprindelige kategorier rige, klasse, orden, slægt og art også nogle af de senere oprettede kategorier.

Kategori Eksempler med løve og hvid anemone
Domæne Eucaryota (Eukaryoter) Eucariota
Rige Animalia (Dyreriget) Plantae (Planteriget)
Række/Division Chordata (Chordater) Magnoliophyta (Dækfrøede planter)
Underrække Vertebrata (Hvirveldyr)
Overklasse Tetrapoda (Tetrapoder)
Klasse Mammalia (Pattedyr) Magnoliopsida (Tokimbladede)
Orden Carnivora (Rovdyr) Ranunculales (Ranunkel-ordenen)
Underorden Feliformia (Kattelignende rovdyr)
Familie Felidae (Kattefamilien) Ranunculaceae (Ranunkel-familien)
Underfamilie Pantherinae (Store kattedyr)
Slægt Panthera (Pantheraslægten) Anemone (Anemone)
Art Panthera leo (Løve) Anemone nemorosa (Hvid Anemone)
Underart Panthera leo persica (Asiatisk løve). —€”

Udover de oven for nævnte kategorier benyttes også kategorierne tribus, sektion og varietet (botanik). Sjældnere benyttes desuden serie og kohorte, men deres placering i hierarkiet er ikke entydigt fastlagt. Alliance er ikke en anerkendt kategori, men kan anvendes uformelt om en vilkårlig gruppe af arter eller slægter.

Et navn på en art som Hvid Anemone er sammensat af et slægtnavn (Anemone) og et artsepitet (nemorosa); ofte vedføjes desuden et såkaldt autornavn, som angiver hvem, der har publiceret navnet (fx Linné). Plantens navn er således Anemone nemorosa L.


Klassifikationsmetoder

Livets træ (fylogenetisk opstillet).
Titelbladet til Linné's Systema naturae i udgave fra 1758

Igennem tiderne er biologiske organismer blevet klassificeret efter forskellige grundlæggende ideer. En af disse klassifikationer ses i Scala naturae, som udsprang af Aristoteles' ideer. I 1758 udkom 10. udgave af Systema naturae af Carl von Linné, som grundlagde den moderne taksonomi.

Systematikken handler om søgen efter den bedste klassifikation af biologiske organismer. Taksonomien handler om navngivelsen af de resulterende grupperinger.

Der er forskellige klassifikationsmetoder af biologiske organismer:

  • Evolutionær systematik (efter fælles forfædre og 'generel lighed'; den traditionelle metode)
  • Fænetisk systematik (rent efter ligheder; nu om dagen mest relevant indenfor genetikken)
  • Fylogenetisk systematik (efter fælles forfædre; den moderne og foretrukne metode)

Se også


Litteratur

  • Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg: De højere planters evolution og klassifikation, 1997. ISBN 87-12-03087-2.

Eksterne henvisninger

  • 2005-07-05, Sciencedaily: Trees, Vines And Nets -- Microbial Evolution Changes Its Face Citat: "... EBI researchers have changed our view of 4 billion years of microbial evolution ... In all, more than 600,000 vertical transfers are observed, coupled with 90,000 gene loss events and approximately 40,000 horizontal gene transfers ... A few species, including beneficial nitrogen-fixing soil bacteria, appear to be 'champions' of horizontal gene transfer; "it's entirely possible that apparently harmless organisms are quietly spreading antibiotic resistance under our feet," concludes Christos Ouzounis ..."
Kilde


Oplysninger pr.: 15.10.2021 10:29:23 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.