WikiFox

TekststrengTekststreng, fra engelsk: string, bruges i sammenhæng med programmering og skriptsprog, og betegner en sekvens (string, dvs. tråd eller streng) af tegn.

Det er en trivial og enkel betegnelse der altså til gengæld optræder i en relativt specialiseret sammenhæng. Umiddelbart er en tekststreng lettest at forestille sig som eksempelvis et citat, altså et tekstfragment. I den specialiserede sammenhæng vil tekststrengen i visse tilfælde - eksempelvis i programmeringssproget C - bestå af enkeltelementer med en specifik datatype: Char (Fischer 2008).

Indholdsfortegnelse


Strengkonstanter

Der er flere almindelige måder at skrive strengkonstanter i forskellige programmeringssprog.

Den mest almindelige syntaks, er at skrive teksten direkte, omgivet af anførselstegn: "Dette er en streng." I visse sprog, som fx Perl og PHP fortolkes variable indeholdt i denne slags strenge. Denne slags sprog giver som oftest mulighed for at skrive strenge omgivet af apostroffer, hvis dette ej ønskes: 'Denne $variabel fortolkes ikke.'


Repræsentationer

Strenge kan repræsenteres på mange måder, hver med deres fordele og ulemper. Her følger de mest almindelige repræsentationer:

Nul-termineret

En nul-termineret streng udgøres af en sekvens af tegn, afsluttet med ASCII NUL-tegnet

char endstr = '\0';

Denne slags streng kaldes ofte en C-streng, idet det er en gængs form, blandt andet i C's standard programbibliotek.

Længde præfiks

En streng gemt med længde præfiks udgøres af en strenglængde, efterfulgt af det af længden specificerede antal tegn. Denne slags streng kaldes ofte en Pascal-streng, idet det er repræsentationen der bruges i Pascal.


Heredoc

Et heredoc, fra engelsk: here document, benyttes i scripts om en speciel art I/O re-dirigering. I den forbindelse kan længere tekststrenge specificeres.

Perl eksempel
 my $tekst = <<END;
 Dette er en lang tekst.
 Den kan indeholde linjeskift og $variable.
 Teksten fortsætter indtil der står "END"  sin egen linje.
 END

Men heredocs kan være meget andet end det (Cooper 2014).


Eksterne links


Kilder

Kilde


Oplysninger pr.: 15.10.2021 11:11:18 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.