WikiFox

TonMasseenheden ton (symbol t) er lig 1.000 kg.

Ton er ikke en SI-enhed, men accepteret til brug i SI-systemet, hvor den systematiske benævnelse er megagram (Mg).


Internationalt

Internationalt anvendes andre ton-enheder, blandt andet:

  • En UK-ton eller long-ton, som anvendes i England, svarende til 1.016 kg.
  • En short-ton, som anvendes i USA, svarende til 907,18 kg.

Anvendelse

Måleenheden ton bruges til registrering af tunge enheder, blandt andet ved transport af gods på lastbiler, skibe etc.

Deplacements-målinger af skibe foretages i ton.


Se også

Kilde


Oplysninger pr.: 16.10.2021 01:13:20 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.