WikiFox

UnderartBiologisk klassifikation

Domæne
Rige
Række / Division
Klasse
Orden
Familie
Tribus
Slægt
Art
Underart
Varietet

En underart (forkortet: subsp. eller ssp., fra latin subspecies) er inden for den biologiske systematik en rang lige under art. En underart kan også betegne en takson af denne rang, det vil sige en gruppe af organismer, f.eks. dyr eller planter, der har en række fællestræk, men som ikke udgør en selvstændig art.

I zoologi og bakteriologi er underarten den nederste taksonomiske rang, der kan navngives. Inden for botanik kan andre niveauer navngives, f.eks. varietet.

Indholdsfortegnelse


Definition

Underarter defineres almindeligvis som grupper af organismer af den samme art, der er i stand til at få fertilt afkom, men ikke krydses indbyrdes under naturlige forhold på grund af geografisk isolation, seksuel selektion eller af andre grunde. Forskelle mellem underarter er normalt mindre tydelige end forskelle mellem arter. Da arter udvikler sig gradvist ved at lokale bestande isoleres fra hinanden (ligesom underarter, blot i længere tid), vil der findes grænsetilfælde, hvor det er en skønssag, om der er tale om en art eller underart.[1]


Regler for navngivning

Inden for zoologi accepterer International Code of Zoological Nomenclature (4. udgave, 1999) kun rangen underart under artsniveau.[2] Mens det videnskabelige navn for en art er et toleddet navn, er det videnskabelige navn for en underart treleddet. En tigers videnskabelige navn er Panthera tigris, så navnet for underarten sumatratiger er Panthera tigris sumatrae.

Inden for botanik er underarten en af mange niveauer under artsniveau, idet der f.eks. også findes "varietet" og "form". Forkortelsen "ssp." eller "subsp." foranstilles underartsnavnet i en underarts videnskabelige navn, som f.eks. Dactylorhiza majalis ssp. purpurella for purpurgøgeurt.


Se også


Kilder og eksterne henvisninger

  1. ^ Peder Jacobsen og Leif Schack-Nielsen (red.). Se på fugle. Afsnittet "Fuglenes systematik og bygning" af Jon Fjeldså, side 75. Gads Forlag/Dansk Ornitolgisk Forening. 1987. ISBN 87-12-01703-5.
  2. ^ International Code of Zoological Nomenclature . 4. udgave. Natural History Museum. 2000. Hentet 9. februar 2016.
Kilde


Oplysninger pr.: 16.10.2021 01:37:57 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Licens af teksten: CC-BY-SA-3.0. Ophavsmænd og licenser til de enkelte billeder og medier kan enten findes i billedteksten eller vises ved at klikke på billedet.

Ændringer: Designelementer blev omskrevet. Wikipedia-specifikke links (som "Redlink", "Edit-Links"), kort og navigationsbokse blev fjernet. Også nogle skabeloner. Ikoner er blevet erstattet med andre ikoner eller fjernet. Eksterne links har fået et ekstra ikon.

Bemærk venligst: Da det givne indhold automatisk er hentet fra Wikipedia på det givne tidspunkt, var og er det ikke muligt at foretage en manuel kontrol. WikiFox.org garanterer derfor ikke for nøjagtigheden og aktualiteten af det erhvervede indhold. Hvis der er en information, som er forkert på nuværende tidspunkt eller har en ukorrekt visning, er du velkommen til at kontakte os: e-mail.
Se også: Juridisk meddelelse & Fortrolighedspolitik.