WikiFox

1600-1609De jaren 1600-1609 (van de christelijke jaartelling) zijn een decennium in de 17e eeuw.

Inhoud


Belangrijke gebeurtenissen

Waag te Gouda
Gebouwd door Pieter Post (1608-1669)

Natuurfenomenen

Wereldhandel en kolonies

Nederlanden

  • 1601-1604 : Beleg van Oostende. Ambrogio Spinola komt met 9000 man aan in de Nederlanden. Koning Filips III redt daarmee het bewind van landvoogd Albrecht van Oostenrijk. Spinola wordt vrijwel direct benoemd tot opperbevelhebber van het leger van de Zuidelijke Nederlanden. Hij is vooral bekend en berucht om zijn belegering van Oostende. In 1604 verovert hij de stad.
  • In Breda breekt in 1603 de pest uit. Er vallen 1823 doden. In 1604-1605 sterft de bevolking van oudenbosch vrijwel uit als gevolg van de pest.
  • 1604 : Engeland sluit vrede met Spanje, de Republiek komt er alleen voor te staan.
  • 1605-1606 : Spinola's veldtocht.
  • 1607 : Staakt-het-vuren, er vinden gesprekken plaats tussen de Spaanse bevelhebber Spinola en raadspensionaris Johan van Oldenbarneveldt.
  • 1609 : Twaalfjarig Bestand. Twaalf jaar wapenstilstand.

Heilig Roomse Rijk

Engeland

Rusland

Azië

Godsdienst

  • Vanaf 1602 wordt door Johannes Piscator de eerste Bijbelvertaling van de hervormden gepubliceerd. Deze vertaling heeft een grote invloed op het christelijke leven in de hervormde gemeenten in Duitsland, Nederland, Zwitserland en de Verenigde Staten.
  • In 1604 ontstaat een meningsverschil tussen de calvinistische Leidse theologen Arminius en Gomarus. Volgens de eerste kan de mens door zijn levenswandel bijdragen aan zijn zaligheid, terwijl voor de tweede alles is voorbeschikt. Het conflict laait hoog op en steeds meer mensen worden gedwongen partij te kiezen.
  • In 1601 arriveert de Italiaanse jezuïet Matteo Ricci in Peking, waar hij met toestemming van keizer Wanli een missiepost sticht. In 1610 wordt hij vermoord.
  • Hollandse steden met veel joodse vluchtelingen stellen een "jodenreglement" op, met regels waaraan de vreemdelingen zich dienen te behouden. Alkmaar (1604), Haarlem (1605) en Rotterdam (1610) bepalen, dat joden geen christenen mogen bekeren, en dat gemengde huwelijken uit den boze zijn.

Wetenschap


Kunst en cultuur

Stijlperiode

Literatuur


Zie de categorie 1600s van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Bron


Staat van informatie: 20.11.2021 11:20:42 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.