WikiFox

Achtergesteld depositoEen achtergesteld deposito is een achtergestelde lening in de vorm van een deposito bij een bank. Een achtergesteld deposito verschilt in die zin van een gewoon deposito dat bij een faillissement van de bank de terugbetaling pas plaatsvindt als alle andere schuldeisers zijn afbetaald. Bij dit hogere risico hoort doorgaans een hogere rentevergoeding.

Verder valt een achtergesteld deposito, in tegenstelling tot een normaal deposito, in het algemeen niet onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank.

De vraag of een achtergesteld deposito wel of niet onder het depositogarantiestelsel valt, is afhankelijk van de specifieke formulering van de contractvoorwaarden en de aanwending van het ingelegde geld door de bank. De exacte condities worden weergegeven in de Europese richtlijn 94/19/EG aangaande de toepassing van het depositogarantiestelsel voor lidstaten van de EU.

Op 30 juni 2011 heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een eindvonnis in hoger beroep bepaald dat De Nederlandsche Bank houders van achtergestelde deposito's van de DSB Bank ten onrechte heeft uitgesloten van dekking onder het depositogarantiestelsel.


Zie ook

Bron


Staat van informatie: 20.11.2021 02:46:37 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.