WikiFox

Agglomeratie-effectHet agglomeratie-effect is een verschijnsel waarbij bedrijven en personen zich concentreren in een gebied. Het komt veel voor bij grote steden, vooral wanneer die als knooppunt voor handel en transport fungeren.

Het wordt veroorzaakt doordat het gunstig is voor bedrijven om zich vlak bij elkaar te vestigen, omdat ze dan gebruik kunnen maken van een gemeenschappelijke goede infrastructuur en gemakkelijk met elkaar kunnen handelen. Doordat bedrijven zich in het gebied vestigen ontstaat er werkgelegenheid, wat personen naar het gebied toetrekt. Deze personen doen door hun koopkracht een toegankelijke afzetmarkt ontstaan, waardoor het voor bedrijven nog aantrekkelijker wordt om zich in het gebied te vestigen. Zo ontstaat een vicieuze cirkel.

Het agglomeratie-effect kan leiden tot een scheve centrum-periferieverhouding en het ontstaan van primate cities, doordat economische activiteiten zich in één gebied concentreren.

Een typisch voorbeeld van het agglomeratie-effect is de Amerikaanse auto-industrie die zich voornamelijk concentreert in Detroit.

Bron


Staat van informatie: 20.11.2021 09:37:38 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.