WikiFox

AnalogiebewijsVoor analoog in andere vakgebieden, zie Analogie (doorverwijspagina)

In de logica is een analogiebewijs een redeneervorm waarbij op grond van een vergelijking met een ander geval een conclusie wordt afgeleid.

Inhoud


Formele notatie

In standaard predicatenlogica kan een analogie als volgt worden geconstrueerd:

\({\displaystyle {\frac {A(x),\quad A(y),\quad A(x)\rightarrow C(x)}{C(y)}}}\)

\({\displaystyle A(x)}\) en \({\displaystyle A(y)}\) zijn twee verschillende situaties die analoog aan elkaar zijn. Omdat \({\displaystyle A(x)}\) leidt tot \({\displaystyle C(x)}\), zal naar analogie \({\displaystyle A(y)}\) dus tot \({\displaystyle C(y)}\) leiden. Of deze analogie klopt, hangt af van de eigenschappen van \({\displaystyle x}\) en \({\displaystyle y}\).


Voorbeelden

Er kan worden onderscheiden tussen een sterke analogie en een zwakke analogie. Bij een zwakke analogie zijn de eigenschappen van de vergeleken objecten niet volledig identiek. Zwakke analogie├źn zijn minder overtuigend, omdat de conclusie niet noodzakelijk is.

In de wiskunde zou \({\displaystyle A}\) een formule kunnen zijn, waarvan \({\displaystyle C}\) de uitkomst is. \({\displaystyle x}\) en \({\displaystyle y}\) zijn in te voeren getallen. In dat geval is een bewerking op \({\displaystyle x}\) hetzelfde als een bewerking op \({\displaystyle y}\). Dit is een voorbeeld van een sterke analogie.

Een ander voorbeeld:

\({\displaystyle {\frac {{\text{griep(Jan)}},\quad {\text{griep(Piet)}},\quad {\text{griep(Jan)}}\rightarrow {\text{naar het ziekenhuis(Jan)}}}{\text{naar het ziekenhuis(Piet)}}}}\)

Anders gezegd:

Jan heeft griep, Piet heeft griep. Jan moet naar het ziekenhuis voor griep. Dus Piet moet ook naar het ziekenhuis voor griep.

Dit is een voorbeeld van een zwakke analogie. Jan en Piet kunnen andere eigenschappen hebben die niet in deze analogie vermeld staan, zoals verschillend DNA of verschillende levensomstandigheden. Het hoeft dus niet zo te zijn dat Piet ook naar het ziekenhuis moet voor zijn griep.


Zie ook


Externe link

Bron


Staat van informatie: 21.11.2021 01:19:07 CET

Bron: Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Licentie van de tekst: CC-BY-SA-3.0. Auteurs en licenties van de afzonderlijke afbeeldingen en media zijn te vinden in het bijschrift of kunnen worden getoond door op de afbeelding te klikken.

Veranderingen: Ontwerp-elementen werden herschreven. Wikipedia-specifieke links (zoals "Redlink", "Edit-Links"), kaarten, navigatievakken werden verwijderd. Ook enkele sjablonen. Pictogrammen zijn vervangen door andere pictogrammen of verwijderd. Externe links hebben een extra icoon gekregen.

Belangrijke opmerking Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.