WikiFox

Categorie: Akoestiek


top categorieën: Geluid | Klassieke mechanica


Subcategorieën:

Deze categorie bevat de volgende 9 ondercategorieën, van een totaal van 9.

Fonologie Oor
Luidspreker Auditieve illusie
Opnamestudio Akoestisch tijdschrift
Dierengeluid Geluidseffect
AkoesticusArtikelen:

Deze categorie bevat de volgende 150 pagina’s, van in totaal 246.Dopplereffect Frequentie
Geluidsgolf Hypersone trillingen
Pythagoras Supersonische snelheid
Decibel (eenheid) Akoestiek
Geluidsbarrière Ontwikkeling van de geluidsmeettechniek
Wegingscurves A en C Oor
Richtinghoren Gehoorschade
Geluidsvoortplanting Nagalmtijd
Geluidsabsorptie Heliumstem
Besluit geluidhinder spoorwegen Audiologie
DB(A) Antigeluid
Maximale geluidsdruk Psychoakoestiek
Sensorische dissonantie Consonantie
Fourieranalyse Resolutie (geluidsmeting)
Golflengte Geluidsdrager
Spectrum Ruis (signaal)
Geluidsetiket Geluidsdruk
Klankholte Resonantie (natuurkunde)
Echo (geluid) Interferentie (natuurkunde)
Geluidshinder Microfoon
Donder Analoog geluid
Digitale audio Amplitude
Trilling Fonetiek
Shaker (testapparaat) Geluidstrilling
Infrageluid Fonograaf
Richtlijn Omgevingslawaai Etmaalwaarde
Lden McGurk-effect
Staande golf Impedantie
Rolgeluid Terugkoppeling
Galmkamer Dode kamer
Tinnitus Gehoordrempel
Longitudinale golf Transversale golf
Knal Dieren en geluid
Geluiddemper Klankkast
Akoestische reflectiedemper Geluidsscherm
Geluidswal Audio
Golf (natuurkunde) Lawaaidoofheid
Geluidssterkte Gehoorbescherming
Gekleurde ruis Witte ruis
Roze ruis Klank
Stilte Toonhoogte
Boventoon Grondtoon (natuurkunde)
Zaalakoestiek Additieve synthese
Timbre Sample
Echografie Ultrageluid
Sonar Geluidsniveau
Laagfrequente oscillator Verstaanbaarheid van zang in de hoogste registers
Oorschelp Toon (geluid)
Audiogram Bemonsteringsfrequentie
Somtoon Verschiltoon
Echolocatie Stemband
Galm Helmholtzresonator
Geluidsintensiteit Claxon
Surround sound Versterker (elektronica)
Geluidslandschap Geofoon
Auditieve fonetiek Akoestische fonetiek
Puntbron Lijnbron
FM-synthese Alara
Formant Luidheid
Geluidssnelheidsmeter Sone
Hydrofoon Walvisgezang
Spanningsgestuurde oscillator Spanningsgestuurde filter
Spanningsgestuurde versterker Coherentie (natuurkunde)
Fluiten Concertzaal
Binaural beats Condensatormicrofoon
Geluidsgevoelige bestemming Speech Interference Level
Verkeerslawaai Stereo (geluid)
Stick-slip effect Sonoluminescentie
Geluidsisolatie Overspraak
Otoakoestische emissie ATRAC
Laagfrequent geluid Frequentieband
Frequentiespectrum Digital Theatre System
Actief luidsprekersysteem Demping
Shepardtoon WAV
Sustain Dynamische microfoon
Bron


Staat van informatie: 03.2021

Bron Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Toestemming: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alleen links die rechtstreeks of als doorverwijzing naar een artikel of categorie leiden, werden overgenomen. Voor grote categorieën werden extra navigatiehulpmiddelen toegevoegd.

Belangrijke opmerking: Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.