WikiFox

Categorie: Balans


top categorieën: Financiële verslaglegging | Boekhouden


Subcategorieën:

Er zijn geen subcategorieën voor deze categorie!


Artikelen:

Deze categorie bevat de volgende 45 pagina’s, van in totaal 45.

Crediteur Onderhanden werk
Kapitaal (bedrijfseconomie) Inventaris
Liquide middelen Passiva
Vaste activa Vlottende activa
Immateriële activa Afschrijving
Eigen vermogen Vreemd vermogen
Deelneming (onderneming) Vlottende schulden
Debiteur Winst (onderneming)
Stelpost Schuld (debet)
Grootboek Verlies (onderneming)
Balans (boekhouden) Aandelenkapitaal
Aandeel van derden Goodwill
Intrinsieke waarde (economie) Herwaardering (boekhouden)
Badwill Voorzieningen (boekhouden)
Vermogen (bedrijfseconomie) Nettowaarde
Voorraad Herwaarderingsreserves
Activa Wettelijke reserve
Financiële vaste activa Lang vreemd vermogen
Factoring Journaalpost
Materiële vaste activa Garantievermogen
Verwatering Reserve (boekhouden)
Handelsvordering Handelsschuld
American factoring
Bron


Staat van informatie: 03.2021

Bron Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Toestemming: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alleen links die rechtstreeks of als doorverwijzing naar een artikel of categorie leiden, werden overgenomen. Voor grote categorieën werden extra navigatiehulpmiddelen toegevoegd.

Belangrijke opmerking: Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.