WikiFox

Categorie: Historische geografie


top categorieën: Sociale geografie | Geschiedenis naar onderwerp


Subcategorieën:

Deze categorie bevat de volgende 15 ondercategorieën, van een totaal van 15.

Historisch land Nederzettingstype
Toponymie Parochie
Historisch subnationaal gebied Zeeuws landschapselement
Historisch-geograaf Verdwenen plaats
Verlaten plaats Wierde
Voormalig subnationaal gebied Verdwenen eiland
Kerspel Historische enclave
Historische exclaveArtikelen:

Deze categorie bevat de volgende 138 pagina’s, van in totaal 138.

Lijst van historische plaatsnamen Geschiedenis van de atlascartografie
Polder Wierde (landvorm)
Terp Dam (waterkering)
Til Zwet (toponiem)
Havezate Ossengang
Broek (toponiem) Voorde (doorwaadbare plaats)
Lintdorp Es (geografie)
Esdorp Lastage
Veenterp Historische geografie
Marke (bestuur) Brink (dorpsplein)
Maar (waternaam) Streekdorp
Nulmeridiaan Kerkpad
Doodweg Diep
Cultuurlandschap Akker (landbouw)
Topografische ontwikkeling van Sint-Winoksbergen Germanië
Waardeel Buurschap
Pomp (duiker) Kouter (geografie)
Tell (archeologie) Raatakker
Celtic field Legakker
Bolle akker Cultuurhistorie (landschap)
Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie Rapenburg (Amsterdam)
Geriefbos Opvaart (kanaal)
Beemd Rak
Rijkswegenplan Vlieterpen
Uilenburg (Amsterdam) Geschiedenis van de aardrijkskunde
Oost-Brabant (tijdschrift) Brekken
Blokverkaveling Rijksstraatweg
Verkaveling Wijk (watergang)
Landweer (vestingwerk) Made (hooiland)
Muraltmuur Marken (Amsterdam)
Lijst van landschapselementen Terracette
Hollestelle Meetje
Stelle (landschapselement) Heinsloot
Koebocht Commiezenpad
Abschnittsmotte Kwakel
Wildwal Wegdorp
Inventio Fortunata Hoek (toponiem)
Ontginning (cultuur) Heidelandschap
Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape Rijndelta
Hege wier Regionaal Landschap
Hoek van Holland (gebied) Landschapselement
Schaapvolt Vitruvius (tijdschrift)
Historisch-Geografisch Tijdschrift Netwerk Historisch Cultuurlandschap
Zichtlaan Pestbosje
Essenzwermdorp Gemeynt
Boor en Spade Dam (toponiem)
Matrijs (uitgeverij) Kransakkerdorp
Kwagt Nederlandse landschappen
Slagenlandschap Galgenveld (algemeen)
Borysthenes (rivier) De Beer (natuurgebied)
Wüstung Domeinakkerdorp
Galgenbelt Deventer Dijkdorp
Straatdorp Tillefonne
Kromakker Lijst van terpen in Nederland
Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis De Zeuven Vlonders
Waalseiland Vlooienburg
Cultuurhistorische waardenkaart Inwijk
Historisch-geograaf Gravinneweg
Histland Kasjoebië
Storegga-aardverschuivingen Hamrik (bestuur)
Strokenverkaveling Mieden
Miedenverkaveling Streekdorpenlandschap
Veenweidelandschap Woudontginningslandschap
Hoogveenontginningslandschap Boshoevenederzetting
Cope-nederzetting Blok-strookverkaveling
Gewannflur Man and Nature
Hooiweg Het Lantschap Drenthe
Tijdschrift voor Historische Geografie Thij (dorpsplein)
Onner es Onneres
Bron


Staat van informatie: 03.2021

Bron Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Toestemming: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alleen links die rechtstreeks of als doorverwijzing naar een artikel of categorie leiden, werden overgenomen. Voor grote categorieën werden extra navigatiehulpmiddelen toegevoegd.

Belangrijke opmerking: Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.