WikiFox

Categorie: Mechanica


top categorieën: Natuurkunde


Subcategorieën:

Deze categorie bevat de volgende 4 ondercategorieën, van een totaal van 4.

Ballistiek Hemelmechanica
Dynamisch systeem Klassieke mechanicaArtikelen:

Deze categorie bevat de volgende 150 pagina’s, van in totaal 190.Frequentie Newton (eenheid)
Supersonische snelheid Impuls (natuurkunde)
Precessie Massa (natuurkunde)
Radialen per seconde Wetten van Kepler
Versnelling (natuurkunde) Kracht
Snelheid Mechanica
Wetten van Newton Arbeid (natuurkunde)
Rustmassa Klassieke mechanica
Afgeleide Lagrangiaan
Cardanische ophanging Middelpuntvliedende kracht
Traagheid Corioliseffect
Zwaartekrachtsveld Potentiële energie
Omwentelingsas Inertiaalstelsel
Kinetische energie Ballistische vlucht
Middelpuntzoekende kracht Drukkingspunt
Gravitatiewet van Newton Gyroscoop
Impulsmoment Koppel (aandrijftechniek)
Chaostheorie Veer (mechanica)
Mechanische spanning Moment (mechanica)
Hydrostatica Hoeksnelheid
Massamiddelpunt Slinger (natuurkunde)
Lengtecontractie Tijddilatatie
Toerental Subsonische snelheid
Grondsnelheid Rekstrookje
Schijnkracht Hefboom
Zogturbulentie Warmtemachine
Miniaturisering Windbelasting
Zelfremmendheid Dynamica
Oscillator (mechanica) Traagheidsmoment
Hoekversnelling Oppervlaktetraagheidsmoment
Normaalspanning Tol (object)
Veld (natuurkunde) Raketvergelijking van Tsiolkovski
Windschering Eenparig versnelde beweging
Hamiltonformalisme Continuümmechanica
Micromechanica Kruiskoppeling
Normaalkracht Statica
Puntmassa Stelling van Steiner
Vrijmaken Massastuk
Lorentzfactor Rolweerstand
Rotatie (natuurkunde) Mechanische energie
Wet van Archimedes Reversibel proces
Resultante Aangrijpingspunt
Hypersonische snelheid Transsonische snelheid
Tensegrity Stoot (natuurkunde)
Mechanische versterker Tensorproduct
Kantelen Zwaartekrachtspotentiaal
Zwengel Vrije val (natuurkunde)
Conservatieve kracht Quotiënt van Rayleigh
Brachistochrone kromme Tautochrone kromme
Vrijheidsgraad Traject
Dynamische aslastverplaatsing Dynamometer
Vergeet-mij-nietje (mechanica) Eenvoudige machine
Ruk (natuurkunde) Uitkragende ligger
Rayleighafstand Hellend vlak (mechanica)
Golffront Kogelbaan
Cartesische duiker Newtonpendel
Eulerschijf Wiebelsteen
Frequentiebereik Gegeneraliseerde coördinaten
Elektromechanica Koppel (natuurkunde)
Hellingkracht Wet van Byerlee
Vallen Eindsnelheid
Middelpuntzoekende versnelling Gasveer
Botsing (natuurkunde) Symplectische meetkunde
Momentenlijn Faseruimte
Translatie (natuurkunde) Kronecker-product
Meerpaalvergelijking Momentane pool
Toestel van Atwood Slinger van Atwood
Ratel (mechanisme) Configuratieruimte
Val met wrijving Getal van Atwood
Slinger van Kater Eenparig rechtlijnige beweging
Werklijn Lichaam (natuurkunde)
Golfweerstand Plaatsvector
Moment en koppel Bolschilstelling
Eenparig cirkelvormige beweging Kinetica (dynamica)
Bewegingsvergelijking Vis viva
Bron


Staat van informatie: 03.2021

Bron Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Toestemming: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alleen links die rechtstreeks of als doorverwijzing naar een artikel of categorie leiden, werden overgenomen. Voor grote categorieën werden extra navigatiehulpmiddelen toegevoegd.

Belangrijke opmerking: Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.