WikiFox

Categorie: Meetkunde


top categorieën: Modelvorming | Afbeelding | Wiskunde naar deelgebied


Subcategorieën:

Deze categorie bevat de volgende 19 ondercategorieën, van een totaal van 19.

Lengtemaat Oppervlaktemaat
Inhoudsmaat Topologie
Goniometrie Vlakke figuur
Kaartprojectie Projectieve meetkunde
Ruimtelijke figuur Algebraïsche meetkunde
Fractale meetkunde Differentiaalmeetkunde
Euclidische meetkunde Metriek
Beschrijvende meetkunde Symmetrie
Figuratief getal Convexe meetkunde
Affiene meetkundeArtikelen:

Deze categorie bevat de volgende 150 pagina’s, van in totaal 316.Booggraad Meetkunde
Lengte (meetkunde) Diameter
Kegelsnede Afstand
Vector (wiskunde) Oppervlakte
Doorsnede (verzamelingenleer) Driedimensionaal
Concaaf Convex
Orthogonaal Meetkundig gemiddelde
Omvang Wig van Wallis
Grafiek (wiskunde) Boog (meetkunde)
Oorsprong (wiskunde) Dimensie (algemeen)
Hoek (meetkunde) Snijpunt
Constructie Ribbe
Inhoud (volume) Evenwijdig
Driehoek (meetkunde) Niet-euclidische meetkunde
Zwaartepunt Parallellenpostulaat
Postulaten van Euclides Metrische tensor
Straal (wiskunde) Eenheidscirkel
Middelpunt (meetkunde) Coördinatenstelsel
Lijn (meetkunde) Rechte hoek
Tweedimensionaal Horizontaal
Haaks Zijde (meetkunde)
Knooppunt (wiskunde) Zigzag (lijn)
Passer (gereedschap) Breedte (meetkunde)
Cartesisch coördinatenstelsel Poolcoördinaten
Middelpuntshoek en omtrekshoek Bolcoördinaten
Punt (wiskunde) Lichaamsdiagonaal
Kwadrant (wiskunde) Middelloodlijn
Analytische meetkunde Conflictlijn
Hexagonale dichtste stapeling Collineair
Ruimtehoek Snijden en kruisen
Cirkelsector Bolkap
Bolsegment Constructieve ruimtemeetkunde
Normaalvector Stelling van Thales (rechten)
Loodrecht (meetkunde) Rooster (wiskunde)
Kruisproduct Vectorveld
Ruimtemeetkunde Neusis
Tegenwijzerzin Wijzerzin
Gelijkvormigheid (meetkunde) Kromme
Excentriciteit (wiskunde) Lijnstuk
Conisch Brandpunt (meetkunde)
Invariant (wiskunde) Lineaire combinatie
Archimedes-spiraal Apothema
Translatie (meetkunde) Isoperimetrisch quotiënt
Geodriehoek Kwadratuur van de cirkel
Driedeling van de hoek Richtingscoëfficiënt
Projectie (wiskunde) Plastisch getal
Middellijn Cilindercoördinaten
Vierde dimensie Raaklijn
Glijvlak Evolvente
Loodlijn (wiskunde) Boldriehoeksmeting
Resultante Euclidische meetkunde
Dekpunt Verdubbeling van de kubus
Maaswijdte Kleincirkel
Tensorproduct Meerdimensionaal
Kwadratische vorm Dubbelpunt (wiskunde)
Superellips Cilinderprojectie
Ontaard (meetkunde) Tesseract
Omhullende (meetkunde) Meetkundige plaats
Concurrent (wiskunde) Perspectief (meetkunde)
Barycentrische coördinaten Macht (meetkunde)
Machtlijn Cirkelbundel
Dubbelverhouding Harmonische ligging
Raakpunt Sluitingstheorema van Poncelet
Ingeschreven Omgeschreven
Simplex (wiskunde) Stelling van Pappos
Oriëntatie (stand) Spiegeling (meetkunde)
Isometrie (wiskunde) Inversie (meetkunde)
Pivoteerpuntstelling van Miquel Homothetie (meetkunde)
Middencirkel (meetkunde) Antimacht
Antimachtlijn Bolmeetkunde
Tweelingcirkels van Archimedes Cirkels van Bankoff
Archimedische cirkel Rotatie (meetkunde)
Maantjes van Hippocrates Glijspiegeling
Coördinatentransformatie Hoogte
Stelling van Van Aubel Vlinderstelling
Bron


Staat van informatie: 03.2021

Bron Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Toestemming: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alleen links die rechtstreeks of als doorverwijzing naar een artikel of categorie leiden, werden overgenomen. Voor grote categorieën werden extra navigatiehulpmiddelen toegevoegd.

Belangrijke opmerking: Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.