WikiFox

Categorie: Muziektheorie


top categorieën: Musicologie


Subcategorieën:

Deze categorie bevat de volgende 11 ondercategorieën, van een totaal van 11.

Muzieknotatie Jazzmuziektheorie
Muzieksleutel Interval (muziek)
Stemming (muziek) Toonsoort
Toon Muziektempo
Pianocyclus Akkoord
MuziektheoreticusArtikelen:

Deze categorie bevat de volgende 150 pagina’s, van in totaal 302.Opera (muziek) Solmisatie
Guidonische lettergrepen Orkest
Tonica (muziek) Stemmen (muziek)
Polyfonie Mineur (muziek)
Toonladder Tritonus
Majeur Stemming (muziek)
Dissonantie (muziek) Consonantie
Cent (muziek) Fanfare (orkest)
Resonantie (natuurkunde) Muziektheorie
Kerktoonladder Vals (muziek)
Guido van Arezzo Dynamiek (muziek)
Instrumentatie Swing (ritme)
Partituur Chromatische toonladder
Absoluut gehoor Ritme
Böhm-systeem Sostenuto
Wolfskwint Stemtoon
Toonhoogte Melodie
Hymne Boventoon
Grondtoon (natuurkunde) Harmonische
Triool Sonate
Timbre Harmonieleer
Toonsoort Vormleer (muziek)
Melisme Articulatie
Verstaanbaarheid van zang in de hoogste registers Polonaise
Syncope (muziek) Cadens (muziektheorie)
Modulatie (muziek) Subdominantakkoord
Diatoniek Contrapunt
Circulaire ademhaling Chromatiek
Stamtoon Tenor
Reine stemming Somtoon
Verschiltoon Tonaliteit
Modaliteit (muziek) Monodie
Maatsoort Zigeunertoonladder
Improvisatie (muziek) Stemming van Pythagoras
Enharmoniek Didymisch komma
Patroon (vorm) Dodecafonie
Transponeren (muziek) Kwintencirkel
Hele-toonstoonladder Transcriptie (muziek)
Fill-in Brug (compositie)
Opmaat Aristoxenos
Beats per minute Picardische terts
Didymus (musicoloog) Monofonie
Polyritmiek Polymetriek
Ambitus Scordatura
Monochord Tetrachord
Hexachord Pythagoreïsch komma
Cadans (muziek) Pentatoniek
Muzieknoot Geneefse psalmen
Toonhoogtetabel Oosters toonsysteem
Gelijkzwevende stemming Middentoonstemming
Spilakkoord Dorisch (toonladder)
Organum Belcanto (zangstijl)
Transponerend instrument Sopraan
Lydisch (toonladder) Mixolydisch
Locrisch Eolisch (toonladder)
Ionisch (toonladder) Frygisch (toonladder)
Vrije atonaliteit Etude
Octotonisch Eigenfrequentie
Welgetempereerde stemming Leidtoon
Powerakkoord Tirade (muziek)
Grondtoon (muziekleer) Majeur septiemakkoord
Dominant septiemakkoord Akkoordprogressie
Toonafstand Toon (muziek)
Dominant (muziek) Cantus firmus
Bluesschema 31-toonsverdeling
Subdominant Sequens (muziek)
Toets (klavierinstrument) Squarebeat
Dictee Affectenleer
Stemvoering Rubato
Doundounba (ritme) Stemming en notatie in de Turkse muziek
Adrianus Petit Coclico Faux bourdon
Joan Albert Ban Parodiemis
Parafrasemis Isoritmie
Soggetto cavato Partita
Trap (muziek) Harry Partch
Bron


Staat van informatie: 03.2021

Bron Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Toestemming: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alleen links die rechtstreeks of als doorverwijzing naar een artikel of categorie leiden, werden overgenomen. Voor grote categorieën werden extra navigatiehulpmiddelen toegevoegd.

Belangrijke opmerking: Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.