WikiFox

Categorie: Systeemtheorie


top categorieën: Natuurkunde | Formele wetenschap | Interdiscipline | Wiskunde naar deelgebied


Subcategorieën:

Deze categorie bevat de volgende 8 ondercategorieën, van een totaal van 8.

Regeltechniek Systeemwetenschapper
Cellulaire automaat Systeembiologie
Dynamisch systeem Educatietheorie
Wetenschappelijk model Wereld-systeemtheorieArtikelen:

Deze categorie bevat de volgende 91 pagina’s, van in totaal 91.

Entropie Evenwicht
Meet- en regeltechniek Terugkoppeling
Zelforganisatie Eerste-ordesysteem
Dynamisch systeem Tweede-ordesysteem
Systeem (systeemtheorie) Model (wetenschap)
Vlindereffect Cybernetica
Chaostheorie Failsafe
Top-downdesign en bottom-updesign Tegenkoppeling
Regelaar Systeemtheorie
Gesloten systeem Eindigetoestandsautomaat
Wiskundig model Invariant (wiskunde)
Autopoëse Logistische functie
Systeemwetenschap Actuator
Toestand (systeemtheorie) Eigenfrequentie
Stationair proces Systeemmethodologie
Soft systems methodology Algemene systeemtheorie
Systeembenadering Systeemkunde
Wiskundige systeemtheorie Lineariseren
Dynamisch evenwicht Meekoppeling
Transferfunctie Transitie
Emergentie Systeemdenken
International Society for the Systems Sciences Systeemanalyse
Sociotechniek Bondgraaf
Bodediagram Limietcykel
Bifurcatietheorie Zadelknoop-bifurcatie
Hooivorkbifurcatie Transkritische bifurcatie
Hopf-bifurcatie Periodeverdubbeling
Poincaré-afbeelding Magnetische slinger
Systems art Equifinaliteit
Systeemgrens Complex systeem
Open systeem Systeemgroep Nederland
Complexiteit Stigmergie
Attractor Complex adaptief systeem
Dissipatief systeem Negentropie
Agent-gebaseerd model Metalogica
Deductief systeem Bedoelde interpretatie
Lorenz-aantrekker Rössler-aantrekker
Santa Fe Instituut Regelgebaseerd systeem
Stapelautomaat Netwerkwetenschap
Irreversibiliteit Ergodische theorie
Computationele complexiteitstheorie Lineair tijdinvariant continu systeem
Systeemongeval International Encyclopedia of Systems and Cybernetics
Organisatieopstelling Goudlokje-principe
CIPO-model Gevoeligheidsanalyse
Complexe dynamische systeemtheorie Organisatieniveau (biologie)
Seneca-effect
Bron


Staat van informatie: 03.2021

Bron Wikipedia (Auteurs [Geschiedenis])    Toestemming: CC-BY-SA-3.0

Veranderingen: Alleen links die rechtstreeks of als doorverwijzing naar een artikel of categorie leiden, werden overgenomen. Voor grote categorieën werden extra navigatiehulpmiddelen toegevoegd.

Belangrijke opmerking: Aangezien de gegeven inhoud op het gegeven moment automatisch van Wikipedia werd overgenomen, was en is een handmatige controle niet mogelijk. Daarom geeft WikiFox.org geen garantie voor de juistheid en actualiteit van de inhoud. Mochten er intussen onjuistheden in de gegevens voorkomen of fouten in de weergave zijn gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen: E-mail.
Zie ook: Afdruk & Privacy policy.